Glasnik Prirodnjačkog muzeja

Prvi broj naučnog časopisa Prirodnjačkog muzeja izdat je 1948. godine pod imenom GLASNIK PRIRODNJAČKOG MUZEJA SRPSKE ZEMLJE serija A – geološke nauke, a naredne godine i serija B – biološke nauke. Od 1958. godine naslov časopisa je promenjen u GLASNIK PRIRODNJAČKOG MUZEJA.

Muzej šumarstva i lova je bila posebna institucija koja je izdavala svoj naučni časopis GLASNIK MUZEJA ŠUMARSTVA I LOVA. Nakon pripajanja ovog muzeja 1973. godine Prirodnjačkom muzeju, taj časopis je nastavio da izlazi kao Glasnik Prirodnjačkog muzeja serija C – šumarstvo i lov, a brojevi su se nastavili.

Pod ovim nazivom časopis je izlazio do 1998. godine. Prirodnjački muzej od 2008. godine izdaje novu seriju svog naučnog časopisa pod nazivom BULLETIN OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM IN BELGRADE u kojem su objedinjene serije A i B u jedinstvenu Novu seriju.