Гласник Природњачког музеја

Први број научног часописа Природњачког музеја издат је 1948. године под именом ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ серија А – геолошке науке, а наредне године и серија Б – биолошке науке. Од 1958. године наслов часописа је промењен у ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА.

Музеј шумарства и лова је била посебна институција која је издавала свој научни часопис ГЛАСНИК МУЗЕЈА ШУМАРСТВА И ЛОВА. Након припајања овог музеја 1973. године Природњачком музеју, тај часопис је наставио да излази као Гласник Природњачког музеја серија Ц – шумарство и лов, а бројеви су се наставили.

Под овим називом часопис је излазио до 1998. године. Природњачки музеј од 2008. године издаје нову серију свог научног часописа под називом BULLETIN OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM IN BELGRADE у којем су обједињене серије А и Б у јединствену Нову серију.