ДИРЕКТОР

MSc Славко Спасић,виши кустос

slavko.spasic@nhmbeo.rs

ОДСЕК ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

Љиљана Јевтовић, секретар

ljiljana.jevtovic@nhmbeo.rs

Ана Ковачевић, технички секретар

ana.kovacevic@nhmbeo.rs

Бора Милићевић, препаратор – ликовни техничар

bora.m@nhmbeo.rs

Предраг Илић, препаратор – техничар графичке припреме

pedja@nhmbeo.rs

Мср Оливера Аломеровић, дипл. библиотекар

biblioteka@nhmbeo.rs

Татјана Мирић – радник за одржавање хигијене

Данијела Мијаиловић – радник за одржавање хигијене

Невенка Јанковић – радник за одржавање хигијене

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

MSc Душица Ивић, помоћник директора-руководилац одељења финансија

dusica.ivic@nhmbeo.rs

Милена Радочај, финансијско-рачуноводствени референт

milenar@nhmbeo.rs

Милица Томић, финансијско-рачуноводствени сарадник

milica@nhmbeo.rs

ГРУПА ЗА ЕДУКАЦИЈУ, КОМУНИКАЦИЈУ И МАРКЕТИНГ

Мср Наташа Војводић, службеник за односе с јавношћу и маркетинг

natasa.vojvodic@nhmbeo.rs

Дипл. инжДрагана Вучићевић, виши кустос

draganav@nhmbeo.rs

Мср Симка Вукојевић, музејски педагог

simka.vukojevic@nhmbeo.rs

ГРУПА ЗА ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСЛОВЕ-ГАЛЕРИЈА

Aлександар Матић, организатор туристичке и услужне делатности

aleksandar.matic@nhmbeo.rs

galerija@nhmbeo.rs

Снежана Јовановић, водич

БИОЛОШКО  ОДЕЉЕЊЕ

Дубравка Вучић, Руководилац Биолошког одељења, музејски саветник ихтиолог

dubravka.vucic@nhmbeo.rs

Др Марјан Никетић, музејски саветник, ботаничар

mniketic@nhmbeo.rs

Милош Јовић, музејски саветник ентомолог

milos.jovic@nhmbeo.rs

Др Борис Иванчевић, музејски саветник миколог

boris@nhmbeo.rs

Др Ана Пауновић, музејски саветник херпетолог

ana.paunovic@nhmbeo.rs

Јелена Николић-Антонијевић, кустос приправник,. орнитолог

jelena.nikolic.antonijevic@nhmbeo.rs

Дипл.инж. Александар Стојановић, конзерватор ентомолог

aleksandar@nhmbeo.rs

Др Александра Савић, музејски саветник ботаничар / етноботаничар

aleksandra.savic@nhmbeo.rs

Др Урош Бузуровић, кустос ботаничар

uros.buzurovic@nhmbeo.rs

Горана Петковски, конзерватор

gorana.petkovski@nhmbeo.rs

Др Марко Несторовић, музејски саветник ботаничар / херболог

marko.nestorovic@nhmbeo.rs

Зорана Марковић, кустос

zorana.markovic@nhmbeo.rs

Мср Вук Попић, кустос приправник

vuk.popic@nhmbeo.rs

Милош Мрваљевић, препаратор

milos.mrvaljevic@nhmbeo.rs

ГЕОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ

Др Биљана Митровић, начелник Геолошког одељења, музејски саветник палеозоолог

biljana.mitrovic@nhmbeo.rs

Др Зоран Марковић, музејски саветник палеозоолог

zoran.markovic@nhmbeo.rs

Мср Сања Алабурић, музејски саветник палеозоолог

sanja.pavic@nhmbeo.rs

Др Александра Маран Стевановић, музејски саветник палеозоолог

amaran@nhmbeo.rs

Др Деса Ђорђевић-Милутиновић, музејски саветник, палеоботаничар

desadjm@nhmbeo.rs

Др Александар Луковић, кустос минералог

aca.lukovic@nhmbeo.rs

Др Драгана Ђурић, музејски саветник палеозоолог

dragana.djuric@nhmbeo.rs

Татјана Милић Бабић, виши кустос петролог

tatjana.milicbabic@nhmbeo.rs

Дипл. инж. Ранко Пејовић, кустос палеозоолог

pejovic.ranko@nhmbeo.rs

Милош Миливојевић, виши препаратор за геолошке збирке

milos.milivojevic@nhmbeo.rs

Мср Бранко Радуловић, кустос за геолошке збирке

branko.radulovic@nhmbeo.rs

Ненад Младеновић, конзерватор за геолошке збирке

nenad.mladenovic@nhmbeo.rs