ДИРЕКТОР

MSc Славко Спасић,виши кустос

slavko.spasic@nhmbeo.rs

 

ОДСЕК ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

Свјетлана Давидовић, секретар установе

svjetlana.davidovic@nhmbeo.rs

Ана Ковачевић, пословни секретар

ana.kovacevic@nhmbeo.rs

Бора Милићевић, препаратор – ликовни техничар

bora.m@nhmbeo.rs

Предраг Илић, препаратор – техничар графичке припреме

pedja@nhmbeo.rs

 

Татјана Мирић – радник за одржавање хигијене

Мирсада Бихорац – радник за одржавање хигијене

ГРУПА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

MSc Душица Ивић, помоћник директора-руководилац одељења финансија

dusica.ivic@nhmbeo.rs

Милена Радочај, финансијско-рачуноводствени референт

milenar@nhmbeo.rs

Милица Томић, финансијско-рачуноводствени сарадник

milica@nhmbeo.rs

ГРУПА ЗА ЕДУКАЦИЈУ, КОМУНИКАЦИЈУ И МАРКЕТИНГ

спец. Александра Савић, начелник Одељења, музејски саветник

aleksandra.savic@nhmbeo.rs

Дипл. инжДрагана Вучићевић, кустос едукатор

draganav@nhmbeo.rs

Др Марко Несторовић, музејски саветник ботаничар / херболог

marko.nestorovic@nhmbeo.rs

Др Растко Ајтић, музејски педагог

rastko.ajtic@nhmbeo.rs

ГРУПА ЗА ИЗЛОЖБЕНЕ ПОСЛОВЕ-ГАЛЕРИЈА

Драгица Стојић, управник галерије

организатор – Координатор посета

stojicd@nhmbeo.rs

galerija@nhmbeo.rs

Снежана Јовановић, водич

 

 

БИОЛОШКО  ОДЕЉЕЊЕ

Дубравка Вучић, Руководилац Биолошког одељења, виши кустос ихтиолог

dubravka.vucic@nhmbeo.rs

Др Марко Раковић, виши кустос орнитолог

markorakovic@nhmbeo.rs

Др Далиборка Станковић, музејски саветник орнитолог

daliborka@nhmbeo.rs

Др Марјан Никетић, музејски саветник, ботаничар

mniketic@nhmbeo.rs

Милош Јовић, музејски саветник ентомолог

milos.jovic@nhmbeo.rs

Др Милан Пауновић,музејски саветник, мамалиолог

milan.paunovic@nhmbeo.rs

Др Борис Иванчевић, музејски саветник миколог

boris@nhmbeo.rs

Др Ана Пауновић, музејски саветник херпетолог

ana.paunovic@nhmbeo.rs

Дипл.инж. Александар Стојановић, конзерватор ентомолог

aleksandar@nhmbeo.rs

Др Урош Бузуровић, кустос ботаничар

uros.buzurovic@nhmbeo.rs

Јелена Богосављевић, кустос приправник

jelena.bogosavljevic@nhmbeo.rs

Горана Петковски, кустос приправник

gorana.petkovski@nhmbeo.rs

Ирена Хрибшек, кустос приправник

irena.hribsek@nhmbeo.rs

 

ГЕОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ

Др Биљана Митровић, начелник Геолошког одељења, музејски саветник палеозоолог

biljana.mitrovic@nhmbeo.rs

Др Зоран Марковић, музејски саветник палеозоолог

zoran.markovic@nhmbeo.rs

Сања Алабурић, музејски саветник палеозоолог

sanja.pavic@nhmbeo.rs

Др Александра Маран Стевановић, музејски саветник палеозоолог

amaran@nhmbeo.rs

Др Деса Ђорђевић-Милутиновић, музејски саветник, палеоботаничар

desadjm@nhmbeo.rs

Др Александар Луковић, кустос минералог

aca.lukovic@nhmbeo.rs

Др Гордана Јовановић, музејски саветник палеозоолог

gordana.j@nhmbeo.rs

Др Драгана Ђурић, музејски саветник палеозоолог

dragana.djuric@nhmbeo.rs

Татјана Милић Бабић, виши кустос петролог

tatjana.milicbabic@nhmbeo.rs

Дипл. инж. Ранко Пејовић, кустос палеозоолог

pejovic.ranko@nhmbeo.rs

Милош Миливојевић, виши препаратор за геолошке збирке

milos.milivojevic@nhmbeo.rs

Ивана Јелић, приправник-конзерватор

ivana.jelic@nhmbeo.rs