Гласник Природњачког музеја серија Б – биолошке науке​

Черњавски П., Гребеншчиков О.,
Павловић З.
О вегетацији и флори скадарског подручја
стр. 5–91

Сошка Т.
Преглед лишајева и маховина у околини Београда
стр. 93–112

Гребеншчиков О.
Прилог познавању храстова типа Quercus robur у Македонији
стр. 113–126

Миловановић Д.
Сезонски састав алги у једном окну Обедске баре
стр. 127–162

Веселичић Л.
Прилог систематици рода Rhamnus
стр. 163–170

Петров Б. М.
Прилог систематици и географском распрострањењу водених волухарица (Arvicola
terrestris
L.) у Србији
стр. 171–199

Петров Б. М.
Прилог познавању сисара Делиблатског песка
стр. 201–221

Вукасовић, П.
Условност ношења јаја код пасуљевог жишка (Acanthoscelides obtectus
Say.)
стр. 223–234

Матвејев, С. Д.
Прилог познавању пролетње фауне птица Делиблатске Пешчаре
стр. 235–241

Гребеншчиков О.
Правокрилци (Orthoptera) околине Београда
стр. 243–273

Адамовић, Р. Ж.
Списак вилинских коњица (Odonata Fabr.) у Природњачком музеју српске
земље
стр. 275–293

Адамовић, Р. Ж.
Прилог познавању наших глацијалних реликата
стр. 295–302

Мартино В.
Фенолошка посматрања на пољским стеницама у околини Београда
стр. 303–314

Гребеншчиков О.
Преглед радова на пољу проучавања маховина у Србији
стр. 315–322

Миловановић Д.
Библиографски преглед алголошких испитивања у Србији до 1947. године
стр. 323–329

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1949. година Серија Б – биолошке науке, књига 1–2

Черњавски П., Гребеншчиков О.,
Павловић З.
О вегетацији и флори скадарског подручја
стр. 5–91

Сошка Т.
Преглед лишајева и маховина у околини Београда
стр. 93–112

Гребеншчиков О.
Прилог познавању храстова типа Quercus robur у Македонији
стр. 113–126

Миловановић Д.
Сезонски састав алги у једном окну Обедске баре
стр. 127–162

Веселичић Л.
Прилог систематици рода Rhamnus
стр. 163–170

Петров Б. М.
Прилог систематици и географском распрострањењу водених волухарица (Arvicola
terrestris
L.) у Србији
стр. 171–199

Петров Б. М.
Прилог познавању сисара Делиблатског песка
стр. 201–221

Вукасовић, П.
Условност ношења јаја код пасуљевог жишка (Acanthoscelides obtectus
Say.)
стр. 223–234

Матвејев, С. Д.
Прилог познавању пролетње фауне птица Делиблатске Пешчаре
стр. 235–241

Гребеншчиков О.
Правокрилци (Orthoptera) околине Београда
стр. 243–273

Адамовић, Р. Ж.
Списак вилинских коњица (Odonata Fabr.) у Природњачком музеју српске
земље
стр. 275–293

Адамовић, Р. Ж.
Прилог познавању наших глацијалних реликата
стр. 295–302

Мартино В.
Фенолошка посматрања на пољским стеницама у околини Београда
стр. 303–314

Гребеншчиков О.
Преглед радова на пољу проучавања маховина у Србији
стр. 315–322

Миловановић Д.
Библиографски преглед алголошких испитивања у Србији до 1947. године
стр. 323–329

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1950 Серија Б – биолошке науке, књига 3–4

Черњавски П., Гребеншчиков О.,
Павловић З.
О вегетацији и флори скадарског подручја
стр. 5–91

Сошка Т.
Преглед лишајева и маховина у околини Београда
стр. 93–112

Гребеншчиков О.
Прилог познавању храстова типа Quercus robur у Македонији
стр. 113–126

Миловановић Д.
Сезонски састав алги у једном окну Обедске баре
стр. 127–162

Веселичић Л.
Прилог систематици рода Rhamnus
стр. 163–170

Петров Б. М.
Прилог систематици и географском распрострањењу водених волухарица (Arvicola
terrestris
L.) у Србији
стр. 171–199

Петров Б. М.
Прилог познавању сисара Делиблатског песка
стр. 201–221

Вукасовић, П.
Условност ношења јаја код пасуљевог жишка (Acanthoscelides obtectus
Say.)
стр. 223–234

Матвејев, С. Д.
Прилог познавању пролетње фауне птица Делиблатске Пешчаре
стр. 235–241

Гребеншчиков О.
Правокрилци (Orthoptera) околине Београда
стр. 243–273

Адамовић, Р. Ж.
Списак вилинских коњица (Odonata Fabr.) у Природњачком музеју српске
земље
стр. 275–293

Адамовић, Р. Ж.
Прилог познавању наших глацијалних реликата
стр. 295–302

Мартино В.
Фенолошка посматрања на пољским стеницама у околини Београда
стр. 303–314

Гребеншчиков О.
Преглед радова на пољу проучавања маховина у Србији
стр. 315–322

Миловановић Д.
Библиографски преглед алголошких испитивања у Србији до 1947. године
стр. 323–329

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1953 Серија Б – биолошке науке, књига 5–6

Загорка Павловић
Прилог познавању серпентинске флоре и вегетације Озрена код Сјенице (II)
стр. 1–45

Загорка Павловић
О пашњачкој и ливадској вегетацији централног дела Копаоника
стр. 47–76

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1955 Серија Б – биолошке науке, књига 7, свеска 1

Радивоје Ж. Мариновић
Прилог познавању морфозе у Tabellaria flocculosa (Roth)
KTZ.
стр. 79–81

Радивоје Ж. Мариновић
Прилог проучавању алга стајаћих и текућих вода околине Београда
стр. 83–122

Војислав Николић
Резултати анализе полена на тресавама Жељина
стр. 123–126

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1955 Серија Б – биолошке науке, књига 7, свеска 2

Павле Вукасовић
О великим индивидуалним варијацијама при пиљењу нередовно презимелих јаја Lymantria
dispar
L.
стр. 127–147

Ж. Р. Адамовић
Списак врста Orthoptera прикупљених на Косову, Србија
стр. 149–162

С. Д. Матвејев
Историјат проучавања птичјег света на Копаонику
стр. 163–173

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1955 Серија Б – биолошке науке, књига 7, свеска 3

Слободан Глумац
Прилог познавању функционисања жарних капсула хидре (II)
стр. 175–180

Слободан Глумац
Прилог познавању функционисања жарних капсула хидре (III)
стр. 181–184

Слободан Глумац
Симбиоза као фактор у формирању врста хидри
стр. 185–212

Анте Тадић
Eunice Rousseaui Quatr. (Претходно саопштење)
стр. 213–222

Драгослав Шинжар
Прилог познавању ентопаразита пастрмке Salmo trutta L.
стр. 223–229

 

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1955 Серија Б – биолошке науке, књига 7, свеска 4

Чанађија Стјепан
Струнаши (Gordioidea) из збирке Загребачког зоолошког музеја
стр. 1–38

Микшић René
Даљни прилог упознавања варијабилности врсте Cetonia aurata

L. на подручју ФНР
Југославије и осталих Балканских земаља
стр. 39–73

Ralph L. Coe
Diptera taken in Yugoslavia from May to July, 1955, with localities and
notes
стр. 75–96

Charles N. Colyer
Two new species of Megaselia (Dipt. Phoridae) from Yugoslavia
стр. 97–100

Живко Р. Адамовић
List of the collected species of Odonata from South Banat, Serbia
стр. 101–128

Живко Р. Адамовић
Orthoptera collected in the surrounding country of Mostar, Hercegovina
стр. 129–172

Слободан Глумац
Syrphidae (Diptera) слободне територије Трста (зоне Б) – Копра и Умага,
сакупљене 1955. године
стр. 173–203

Слободан Глумац
Законитости распрострањења и бројности врста фамилије
Syrphidae
(Diptera
)
Југославије
стр. 205–224

Слободан Глумац
Syrphidae (Diptera) јужног приморја Југославије – Резултати прикупљања у 1956.
години
стр. 225–251

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1956 Серија Б – биолошке науке, књига 8, свеска 1

Чанађија Стјепан
Струнаши (Gordioidea) из збирке Загребачког зоолошког музеја
стр. 1–38

Микшић René
Даљни прилог упознавања варијабилности врсте Cetonia aurata

L. на подручју ФНР
Југославије и осталих Балканских земаља
стр. 39–73

Ralph L. Coe
Diptera taken in Yugoslavia from May to July, 1955, with localities and
notes
стр. 75–96

Charles N. Colyer
Two new species of Megaselia (Dipt. Phoridae) from Yugoslavia
стр. 97–100

Живко Р. Адамовић
List of the collected species of Odonata from South Banat, Serbia
стр. 101–128

Живко Р. Адамовић
Orthoptera collected in the surrounding country of Mostar, Hercegovina
стр. 129–172

Слободан Глумац
Syrphidae (Diptera) слободне територије Трста (зоне Б) – Копра и Умага,
сакупљене 1955. године
стр. 173–203

Слободан Глумац
Законитости распрострањења и бројности врста фамилије
Syrphidae
(Diptera
)
Југославије
стр. 205–224

Слободан Глумац
Syrphidae (Diptera) јужног приморја Југославије – Резултати прикупљања у 1956.
години
стр. 225–251

Гласник Природњачког музеја српске земље, 1956 Серија Б – биолошке науке, књига 8, свеска 2

Миленко Д. Бранковић
Рибе Бегеја и рибњака „Ечка“
стр. 1–8

З. Матић
Contributions
a la connaissance des chilopodes cavernicoles de Yougoslavie

стр. 9–23

Вилотије Блечић
Прилог познавању шумске вегетације планине Љубишње
стр. 25–42

В. Блечић, Б. Татић
Шума молике у Црној Гори (Pinetum peucis montenegrinum)
стр. 43–53

Радивоје Ж. Мариновић
Прилог познавању вегетације епифилних алга у водама Грабовачко-посавског канала
стр. 55–61

Радивоје Ж. Мариновић
Резултати фиколошких истраживања вода Грабовачко-посавског канала
стр. 63–75

Радивоје Ж. Мариновић
Однос између pH и вегетативног развитка Cladophora у водама
Грабовачко-посавског канала
стр. 77–82

Милорад М. Јанковић
Übersicht
der systematik der gattung Trapa L. in Jugoslawien

стр. 83–159

Милорад М. Јанковић
Резултати биометријске анализе рода Trapa L. у Југославији
стр. 161– 218

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1957 Серија Б – биолошке науке, књига 10

Мирјана Јанковић
Испитивање фауне дна на рибњаку Живача
стр. 3–43

Никола Диклић
Флора шибљака на планини Мирочу у Источној Србији са освртом на вегетацију
стр. 45–64

В. Николић, Н. Диклић
Флора Јабланика и Медведника са освртом на вегетацију
стр. 65–98

Слободан Глумац
Грађе хипопигијума (genitalia externa) сирфида (Syrphidae, Diptera)
нађених у Југославији и њихов значај у филогенетској систематици
стр. 99–167

Р. Максимовић
Dytiscidae околине Београда и нека еколошка посматрања на њима
стр. 169–180


Ralph L. Coe
Diptera taken in Yugoslavia
from May to July, 1955,
with localities and notes, Part
2
стр. 181–206

Јелена Павловић
Збирка фам. Vespidae (Hymenoptera) Природњачког музеја у Београду
стр. 207–210

Pieder Nielsen
Two Limonia from Yugoslavia new to science. (Diptera: Tipulidae)
стр. 211–212

Guido Nonveiller
Smicromyrme errana n.sp. (Mutillidae, Hymenopt.)
стр. 213–220

Зора Караман
Über einige
neue Coleopteren aus dem Balkan

стр. 221– 229

Б. Татић
Asplenium adulterinum Milde – нова врста за флору Србије
стр. 231–236

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1958 Серија Б – биолошке науке, књига 12

Бранислав Јовановић,
Александар Туцовић
Прилог познавању топола Делиблатске пешчаре Populus canescens Sm. fraxinoides
n. for.
стр. 3–27

Олга Павићевић
Прилог познавању неотеничног тритона (Triturus alpestris montenegrinus
Rad.) Букумирског језера у Црној Гори
стр. 29–42

Живко Р. Адамовић
Machimus
biljići

n. sp. (Asilidae, Diptera) aus Srbij
а
стр. 43–44

Душан М. Живановић
Прилог познавању дејства звука и ултразвука на Paramecium caudatum, Stylonychia
pustulata
и Spirostomum teres
стр. 45–67

Беатрица Ђулић
Beitrag zur
Kenntnis der geographischen verbreitung der Chiropteren Kroatiens

стр. 67–112

Стјепан Чанађија
Прилози познавању биологије раже каменице (Raja clavata L.)
стр. 113–130

Лепосава
Стјепановић-Веселичић, Милан Чанак
Динамика обрастања насутог песка Новог Београда
стр. 131–156

Лепосава Стјепановић-Веселичић
Еколошка проучавања осмотских вредности неких биљних врста пешчарске вегетације
стр. 157–188

Милорад Јанковић
Прилог питању систематске вредности појединих органа орашка (Trapa L.)
стр. 185–211

Радивоје Ж. Мариновић
Запажања о саставу фитонеустона у водама ратарских канала
стр. 213–219

Радивоје Ж. Мариновић
Запажања о појави Hydrodictyon reticulatum (L.) Lagerheim у водама
ратарских канала
стр. 221–226

Радивоје Ж. Мариновић
Прилог познавању алги у водама Обнице
стр. 225–237

Радивоје Ж. Мариновић
О распрострањењу Pleurococcus naegelii Chodat у односу на природу
подлоге
стр. 239–248

Радивоје Ж. Мариновић
О генетичкој вези изворских и сувоземних алги
стр. 249–264

Милутин О. Глигић
Прилог познавању рода Dolomys Nehring на централним планинама НР Босне и
Херцеговине
стр. 265-297

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1959 Серија Б – биолошке науке, књига 14

Гигов Александар, Николић
Војислав
Резултати анализе полена на неким тресавама у Хрватској
стр. 3–26

Амалија Матвејев
Pyrgomorphella
serbica

Pančić (Orthoptera) trouvé de nouveau en Serbie

стр. 27–47

Даница Трипковић- Чубриловић
Инсекти сакупљени на терену Обедске баре
стр. 49–66

Јонче Чинговски
Прилог познавању лисних зоља (Tenthred., Hymenoptera) Србије
стр. 67–74

Станко Л. Караман
Weitere
beiträge zur Kenntnis der jugoslavichen Niphargiden

стр. 75–90

L. A. Gozmány
Oreopsyche montenegrina sp.n. from Yugoslavia (Psychidae, Lepidoptera)
стр. 91

Адем Бутуровић
О неким врстама копнених изопода Србије
стр. 93–112

Даринка Миловановић
Desmidiaceae сфагнумских тресава у Србији. III. (Desmidiaceae
сфагнумских тресава на Жељину)
стр. 113–118

Даринка Миловановић
Примарна органска продукција у рибњаку Јегричка (Прилог регионалној лимнологији
стајаћих вода Панонске низије)
стр. 119–129

Даринка Миловановић
Desmidiaceae сфагнумских тресава у Србији. II. (Ревизија и допуна флоре Desmidiaceae
Власинске тресаве)
стр. 131–152

Ralph L. Coe
Diptera taken in Yugoslavia
from May to July, 1955, with localities
and notes, Part three

стр. 153–173

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1960 Серија Б – биолошке науке, књига 15

Гигов Александар, Николић
Војислав
Резултати анализе полена на неким тресавама у Хрватској
стр. 3–26

Амалија Матвејев
Pyrgomorphella
serbica

Pančić (Orthoptera) trouvé de nouveau en Serbie

стр. 27–47

Даница Трипковић- Чубриловић
Инсекти сакупљени на терену Обедске баре
стр. 49–66

Јонче Чинговски
Прилог познавању лисних зоља (Tenthred., Hymenoptera) Србије
стр. 67–74

Станко Л. Караман
Weitere
beiträge zur Kenntnis der jugoslavichen Niphargiden

стр. 75–90

L. A. Gozmány
Oreopsyche montenegrina sp.n. from Yugoslavia (Psychidae, Lepidoptera)
стр. 91

Адем Бутуровић
О неким врстама копнених изопода Србије
стр. 93–112

Даринка Миловановић
Desmidiaceae сфагнумских тресава у Србији. III. (Desmidiaceae
сфагнумских тресава на Жељину)
стр. 113–118

Даринка Миловановић
Примарна органска продукција у рибњаку Јегричка (Прилог регионалној лимнологији
стајаћих вода Панонске низије)
стр. 119–129

Даринка Миловановић
Desmidiaceae сфагнумских тресава у Србији. II. (Ревизија и допуна флоре Desmidiaceae
Власинске тресаве)
стр. 131–152

Ralph L. Coe
Diptera taken in Yugoslavia
from May to July, 1955, with localities
and notes, Part three

стр. 153–173

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1960 Серија Б – биолошке науке, књига 16

Милика Пљакић
Варијабилитет дафнија Daphnia longispina O. F. Muller у популацијама
изолованих стајаћих вода
стр. 3–86

Фридерика Микулић
Нове Candona врсте из Охридског језера
стр. 87–108

Павле Радоман
Неки примери алопатричне специјације у водама Охридског базена
стр. 109–120

Радивоје Ж. Мариновић
О масовној појави макроскопских кончастих алга и оштећења која тиме настају
стр. 121–132

Радивоје Ж. Мариновић
О хигрофилности код Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
стр. 133–141

Милорад М. Јанковић
О светлосној клими шумских заједница
Pinetum heldreichii typicum М.
Јаnk
. и Fagetum abietetosum Ноrv. на Проклетијама, према посматрањима у 1958. години
стр. 143–213

Н. Диклић, В. Николић
Нови подаци о налазишту биљних врста у Србији
стр. 215–234

Зора Караман
Nycteribiidae (Dipteraрuрiраrа) сакупљене у Србији
стр. 235–240

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1961 Серија Б – биолошке науке, књига 17

Милика Пљакић
Варијабилитет дафнија Daphnia longispina O. F. Muller у популацијама
изолованих стајаћих вода
стр. 3–86

Фридерика Микулић
Нове Candona врсте из Охридског језера
стр. 87–108

Павле Радоман
Неки примери алопатричне специјације у водама Охридског базена
стр. 109–120

Радивоје Ж. Мариновић
О масовној појави макроскопских кончастих алга и оштећења која тиме настају
стр. 121–132

Радивоје Ж. Мариновић
О хигрофилности код Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
стр. 133–141

Милорад М. Јанковић
О светлосној клими шумских заједница
Pinetum heldreichii typicum М.
Јаnk
. и Fagetum abietetosum Ноrv. на Проклетијама, према посматрањима у 1958. години
стр. 143–213

Н. Диклић, В. Николић
Нови подаци о налазишту биљних врста у Србији
стр. 215–234

Зора Караман
Nycteribiidae (Diptera
рuрiраrа
) сакупљене у Србији
стр. 235–240

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1962 Серија Б – биолошке науке, књига 18

Милика Пљакић
Варијабилитет дафнија Daphnia longispina O. F. Muller у популацијама
изолованих стајаћих вода
стр. 3–86

Фридерика Микулић
Нове Candona врсте из Охридског језера
стр. 87–108

Павле Радоман
Неки примери алопатричне специјације у водама Охридског базена
стр. 109–120

Радивоје Ж. Мариновић
О масовној појави макроскопских кончастих алга и оштећења која тиме настају
стр. 121–132

Радивоје Ж. Мариновић
О хигрофилности код Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
стр. 133–141

Милорад М. Јанковић
О светлосној клими шумских заједница
Pinetum heldreichii typicum М.
Јаnk
. и Fagetum abietetosum Ноrv. на Проклетијама, према посматрањима у 1958. години
стр. 143–213

Н. Диклић, В. Николић
Нови подаци о налазишту биљних врста у Србији
стр. 215–234

Зора Караман
Nycteribiidae (Diptera
рuрiраrа
) сакупљене у Србији
стр. 235–240

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1964 Серија Б – биолошке науке, књига 19

Живомир Васић
70 година рада Природњачког музеја у Београду
стр. 5–23

Радивоје Ж. Мариновић, Фериз
Д. Краснићи
Микрофите Поклекчких минералних вода
стр. 25–38

Милорад М. Јанковић
Разматрања о проблему дефинисања шуме и предлог једне опште биоценолошке
дефиниције шумског екосистема
стр. 39–55

Никола Диклић
Прилог познавању вегетације шибљака јоргована (Syringa vulgaris L.) у
источној Србији (
Eryngio-Syringetum vulgaris Diklić ass. nоvа)
стр. 57–76

Бранислав Јовановић и
Александар Туцовић
Неке фитоценозе врба у СР Србији
стр. 77–99

Сима Грозданић
Неколико момената из инстинктивног живота социјалних оса Vespa
сrabro L. и Vespa germanica L.
стр. 101–120

Павле Радоман
Das genus Sadleriana
стр. 121–126

Б. Д. Милојевић, В.
Филиповић-Московљевић и Д. Ђаковић
Експериментална биосоцијална сукцесија у пчелињем друштву
стр. 127–138

Милика А. Пљакић
Ein
differentiationsbeispiel der populationen in subterrestrischen standorten (Niphargus
stygius
)
стр. 139– 145

Живко Р. Адамовић
Cerambycidae (Coleoptera)
collected in Srbija

стр. 147–183

Сима Грозданић, Живомир
Васић
Прилог познавању биологије двобојне осмије (
Osmia bicolor Schr., Hymenoptera)
стр. 185–195

Сима Грозданић, Живомир
Васић
Проучавање инстинктивног живота косматих пчела
Anthophora
acervorum

L., A. parietina F
. и A. crinipes Sm. (Apoidea,
Hym
.)
стр. 197–216

Сима Грозданић, Живомир
Васић
Прилог познавању ентомофилије у околини Београда
стр. 217–243

Фредерика Микулић
Herpetocypris chevreuxi (G. O. Sars), von der adriatischen Insel Žirje
стр. 245–247

Амалија Матвејев
Нови подаци о Балканској ендемичној врсти скакавца
Oropodisma macedonica Ramme (Orthoptera)
стр. 249–260

Сергије Д. Матвејев
Биогеографска карактеристика планине Копаоника
стр. 261–270

Ђорђе Мирић
Нови подаци о ливадској волухарици у Југославији –
Microtus
agrestis

(L., 1761.) – Microtinae, Mammalia

стр. 271–287

Жарко Д. Живановић
Прилог проучавању живота врбовог цврчка (
Arphophora salicis Fall.) (Cercopidae,
Homoptera
)
стр. 289–310

Гојко Пасуљевић
Ритам дневне и сезонске активности
Ablepharus kitaibelii (Bibron et Bory) у Југославији
стр. 311– 314

Гојко Пасуљевић
Нова налазишта
Ablepharus kitaibelii (Bibron et Bory) у Југославији
стр. 315–317

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1965 Серија Б – биолошке науке, књига 20

Војислав Николић, Никола
Диклић
Заједница жалфије и рудинског пелина
Artemisio-Salvietum officinalis (Salvia
officinalis-Artemisia lobelii
Grebenščikov 1950
) у Сићевачкој клисури
стр. 5–22

Емилија Вукићевић, Татјана
Цинцовић, Момчило Којић
Преглед шумских и мочварних фитоценоза Мачве
стр. 23–36

Милутин В. Јелић
Неке еколошке карактеристике лигниколних макроскопских гљива у буковим шумама
Ђердапског подручја
стр. 37–42


Павле Радоман
The zoogeographical and phylogenetic interrelations of the genera Lithoglyphus
and Emmericia
стр. 43–49

Сима Грозданић, Живомир
Васић
Нова испитивања ентомофилије у околини Београда
стр. 51–70

Сима Грозданић, Живомир
Васић
Биолошка испитивања на неким врстама паукова из фамилије
Thomisidae (Aranea)
стр. 71–87

Живко Р. Адамовић
(Orthoptaoides of the flood plain) near Beograd, Јugoslavia
стр. 89–101

Живомир Васић
Неколико момената из живота врсте
Halictus marginatus Вrulle (Apoidea, Hymenoptera)
стр. 103–118

Сима Грозданић, Живомир
Васић
Прилог биологији солитарне пчеле
Tettalonia lyncea Мосs. (Apoidea, Hymenoptera)
стр. 119–129

Сима Грозданић, Зоран
Мучалица
Посматрања на солитарним пчелама
Systropha planidens Gir. и Systropha curvicornis Scop. (Apoidea, Hymenoptera)
стр. 133–136

Љубодраг Јанковић
Фауна
Homoptera: Auchenorrhyncha Србије II
стр. 137–160

Мирјана Јанковић
Прилог за познавање хирономидне фауне Србије
III. Баражно језеро код Грошнице
стр. 167–176

Мирјана Јанковић
Прилог за познавање хирономидне фауне Србије
III. Батлавска акумулација
стр. 177–185

Мијин Ксенија, Диклић
Вукосава, Витановић Радмила
Синантропне муве једне воћарско-повртарске области у околини у околини Београда
стр. 187–192

Vassil Golemansky
Contribution
a la connaissance des Thécamoebiens (Rhizpoda, Testacea) en
Yougoslavie

стр. 193–197

Анте Тадић
Unionidae
и Anodontinae из Охридског језера и Црног Дрима
стр. 207–216

Бранислава Шаиновић, Бланка
Кољаџински
Нова адвентивна врста
Iva xanthifolia. Nutt. (Cyclachaena xanthifolia Fresen.) у нашој земљи
стр. 217–220

Гласник Природњачког музеја у Београду 1966 Серија Б – биолошке науке, књига 21

Владимир М. Вељовић
Вегетација околине Крагујевца
стр. 5–108

Владимир М. Вељовић
Долинске ливаде Груже
стр. 111–126

Никола Диклић
Две нове форме рода
Ranunculus у Србији
стр. 127–132

Сима Грозданић, Живомир
Васић
Tetralonia
nаnа

Моrаwitz (Apoidea, Нуmenорtеrа
)
стр. 135–143

Сима Грозданић, Живомир
Васић
Eucera
excisa
Моscary
(Apoidea, Нуmenорtеrа
)
стр. 147–152

Живко Адамовић
Станиште врсте
Zeuneriana amplipennis (Вr. W.) код Текије
у Ђердапу, Србија (
Tettigoniidae, Orthoptera)
стр. 153–171

Мирјана Јанковић
Прилог познавања
Chironomidae Србије IV. Обедска бара
стр. 173–179

Живомир Васић
Halictus
quadricinctus
F. et le Problème de la Polygynie
стр. 181–187

Гласник Природњачког музеја у Београду 1967 Серија Б – биолошке науке, књига 22

Милутин В. Јелић
Ecologic Differentiation of Floral Complexes of Macromycetes in Conditions of
Formation of Plants Communities оn the Pastures of Deliblatski Pesak (Serbia)
стр. 5–15


Никола Диклић, Војислав Николић
New Data оn the Finds of Plant Species in Serbia (II)
стр. 17–22


Лепосава Стјепановић, Милица Ћоровић, Стаменко Павловић
The Level of Osmotic Values and the Amount of Essential Oil in Laserpitium
siler
L. as а Function of Various Factors
стр. 23–32


Воислав Николић, Никола Диклић
On Some Rare and New Plant Species in the Flora of Yugoslavia and Serbia from
the Đerdap Gorge Area
стр. 33–48


Живко Адамовић
The Моrоссаn Locust (D. mаrоссаnus Тh.) and the Migratory Locust (L.
migratoria
L.) in Ulcinj District, Montenegro
стр. 49–93

Симеон Грозданић
Biological Observations of some Species of the genus Ceratina Latr. (Apoidea,
Нуmenoptera)
стр. 95–103


Ralph L. Сое
Diptera Taken in Yugoslavia from May to July, 1955, with Localities and Note
стр. 105–109

Ralph L.
Сое
А Further Collection of Diptera from Yugoslavia with Localities and Notes
стр. 111–129


Сима Грозданић, Живомир Васић
Notes on the Biology of the Digger Wasp Cerceris rybyensis L. (Sphiaegidae,
Нуmenoptera)
стр. 131–140


Симеон Грозданић, Живомир Васић
On the Wintering of the Spider-Hunting Wasps Pompilus viaticus L., Р.
viaticus
L. var. paganus Dahlb. and Р. plumbeus Fаrb. (Pompilidae,
Hymenoptera)
стр. 141–144


Сима Грозданић, Живомир Васић
Biological Observations of Systropha planidens Gir. (Apoidea, Hymenoptera)
стр. 145–151


Зоран Мучалица
Observations of а Colony of Halictus fulvipes Klug. (Apoidea, Hymenoptera)
стр. 153–156


Живко Адамовић
On the Orthoptera of the Đerdap Gorge, Serbia
стр. 157–161


Радмила Витановић, Вукосава Диклић, Ксенија Мијин
Notes on the Fauna of synanthropic flies in some localities of Macedonia
стр. 163–168


Живомир Васић
The Activity of the Species Megachile sericans Fonsc. in Nest-building (Apoidea,
Hymenoptera)
стр. 169–176


Живомир Васић
Biological Investigations on the German Wasp (Vespa germanica F.)
стр. 177–188


Милика А. Пљакић
А Contribution to the Study of the Genus Sphaeromides Dollfus 1897 in
Yugoslavia – Sphaeromides bureschi serbica ssp. n.
стр. 189–197

Гласник Природњачког музеја у Београду 1968 Серија Б – биолошке науке, књига 23

Бранислав Јовановић,
Александар Туцовић
Прилог проучавању екологије петосеменог глога (
Crataegus pentagyna W. et К.) у североисточној Србији
стр. 5–14

Бранислав Јовановић,
Александар Туцовић
Појава мутантних индивидуа у генеративном потомству мечје леске (
Corylus colurna L.)
стр. 15–25

Милован Р. Гајић
Букова шума са зелеником на Гледићским планинама (
Fagetum montanum serbicum Rudski subas. ilicetosum
Gajić
)
стр. 27–31

Будислав Татић
Шуме беле јове (
Alnetum incanae) у западној
Србији
стр. 33–39

Рајна Јовановић-Дуњић
Станиште врсте
Tozzia alpina L. на једном од
ретких налазишта у Србији
стр. 41–46

Никола Диклић
О неким новим или мало познатим биљкама из СР Србије
стр. 47–56

Симеон Грозданић
Neue
Untersuclungen an Eucera excisa Mocs. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 57–61

Симеон Грозданић
Биолошка испитивања на пчелама (
Apoidea) – Osmia rufohirta Latr.
стр. 63–71

Живко Адамовић
The distribution and the abundance of Orthoptera in the area of the
Djerdap gorge in Srbija
стр. 73–136

Симеон Грозданић, Зоран
Мучалица
Biologische
Unterschungen an Anthophora crinipes Sm. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 137–141

Фрида Микулић
Један пример микроспецијације у еколошки диференцираним стаништима Остракода (
Candona vidua, Кliе) у Охридском језеру
стр. 143–147

Сергије Д. Матвејев
Пионирски рад др Јосифа Панчића на зоологији у Србији
стр. 149–156

Ђорђе Мирић
Ново налазиште ројтастог шишмиша
Myotis nattereri Kuhl (1818) у Југославији
стр. 157–160

Ђорђе Мирић
Предлог српскохрватске номенклатуре југословенских сисара (
Mammalia)
стр. 161–173

К. Мијин, В. Диклић, Р.
Виталовић
Прилог познавању фауне синантропних мува Србије (
I) фам. Muscidae
стр. 175–179

В. Диклић, К. Мијин, Р.
Витановић
Прилог познавању фауне синантропних мува Србије (
II) фам. Calliphoridae и Sarcophagidae
стр. 181–187

Анте Тадић
Unionidae из затворених вода
стр. 189–205

Јелена Богојевић
Прилог познавању насеља
Collembola винограда
стр. 207–210

Гласник Природњачког музеја у Београду 1969 Серија Б – биолошке науке, књига 24

Бранислав Јовановић,
Александар Туцовић
Прилог проучавању екологије петосеменог глога (
Crataegus pentagyna W. et К.) у североисточној Србији
стр. 5–14

Бранислав Јовановић,
Александар Туцовић
Појава мутантних индивидуа у генеративном потомству мечје леске (
Corylus colurna L.)
стр. 15–25

Милован Р. Гајић
Букова шума са зелеником на Гледићским планинама (
Fagetum montanum serbicum Rudski subas. ilicetosum
Gajić
)
стр. 27–31

Будислав Татић
Шуме беле јове (
Alnetum incanae) у западној
Србији
стр. 33–39

Рајна Јовановић-Дуњић
Станиште врсте
Tozzia alpina L. на једном од
ретких налазишта у Србији
стр. 41–46

Никола Диклић
О неким новим или мало познатим биљкама из СР Србије
стр. 47–56

Симеон Грозданић
Neue
Untersuclungen an Eucera excisa Mocs. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 57–61

Симеон Грозданић
Биолошка испитивања на пчелама (
Apoidea) – Osmia rufohirta Latr.
стр. 63–71

Живко Адамовић
The distribution and the abundance of Orthoptera in the area of the
Djerdap gorge in Srbija
стр. 73–136

Симеон Грозданић, Зоран
Мучалица
Biologische
Unterschungen an Anthophora crinipes Sm. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 137–141

Фрида Микулић
Један пример микроспецијације у еколошки диференцираним стаништима Остракода (
Candona vidua, Кliе) у Охридском језеру
стр. 143–147

Сергије Д. Матвејев
Пионирски рад др Јосифа Панчића на зоологији у Србији
стр. 149–156

Ђорђе Мирић
Ново налазиште ројтастог шишмиша
Myotis nattereri Kuhl (1818) у Југославији
стр. 157–160

Ђорђе Мирић
Предлог српскохрватске номенклатуре југословенских сисара (
Mammalia)
стр. 161–173

К. Мијин, В. Диклић, Р.
Виталовић
Прилог познавању фауне синантропних мува Србије (
I) фам. Muscidae
стр. 175–179

В. Диклић, К. Мијин, Р.
Витановић
Прилог познавању фауне синантропних мува Србије (
II) фам. Calliphoridae и Sarcophagidae
стр. 181–187

Анте Тадић
Unionidae из затворених вода
стр. 189–205

Јелена Богојевић
Прилог познавању насеља
Collembola винограда
стр. 207–210

Гласник Природњачког музеја у Београду 1970 Серија Б – биолошке науке, књига 25

Бранислав Јовановић,
Александар Туцовић
Прилог проучавању екологије петосеменог глога (
Crataegus pentagyna W. et К.) у североисточној Србији
стр. 5–14

Бранислав Јовановић,
Александар Туцовић
Појава мутантних индивидуа у генеративном потомству мечје леске (
Corylus colurna L.)
стр. 15–25

Милован Р. Гајић
Букова шума са зелеником на Гледићским планинама (
Fagetum montanum serbicum Rudski subas. ilicetosum
Gajić
)
стр. 27–31

Будислав Татић
Шуме беле јове (
Alnetum incanae) у западној
Србији
стр. 33–39

Рајна Јовановић-Дуњић
Станиште врсте
Tozzia alpina L. на једном од
ретких налазишта у Србији
стр. 41–46

Никола Диклић
О неким новим или мало познатим биљкама из СР Србије
стр. 47–56

Симеон Грозданић
Neue
Untersuclungen an Eucera excisa Mocs. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 57–61

Симеон Грозданић
Биолошка испитивања на пчелама (
Apoidea) – Osmia rufohirta Latr.
стр. 63–71

Живко Адамовић
The distribution and the abundance of Orthoptera in the area of the
Djerdap gorge in Srbija
стр. 73–136

Симеон Грозданић, Зоран
Мучалица
Biologische
Unterschungen an Anthophora crinipes Sm. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 137–141

Фрида Микулић
Један пример микроспецијације у еколошки диференцираним стаништима Остракода (
Candona vidua, Кliе) у Охридском језеру
стр. 143–147

Сергије Д. Матвејев
Пионирски рад др Јосифа Панчића на зоологији у Србији
стр. 149–156

Ђорђе Мирић
Ново налазиште ројтастог шишмиша
Myotis nattereri Kuhl (1818) у Југославији
стр. 157–160

Ђорђе Мирић
Предлог српскохрватске номенклатуре југословенских сисара (
Mammalia)
стр. 161–173

К. Мијин, В. Диклић, Р.
Виталовић
Прилог познавању фауне синантропних мува Србије (
I) фам. Muscidae
стр. 175–179

В. Диклић, К. Мијин, Р.
Витановић
Прилог познавању фауне синантропних мува Србије (
II) фам. Calliphoridae и Sarcophagidae
стр. 181–187

Анте Тадић
Unionidae из затворених вода
стр. 189–205

Јелена Богојевић
Прилог познавању насеља
Collembola винограда
стр. 207–210

Гласник Природњачког музеја у Београду 1971 Серија Б – биолошке науке, књига 26

Бранислав Јовановић,
Александар Туцовић
Прилог проучавању екологије петосеменог глога (
Crataegus pentagyna W. et К.) у североисточној Србији
стр. 5–14

Бранислав Јовановић,
Александар Туцовић
Појава мутантних индивидуа у генеративном потомству мечје леске (
Corylus colurna L.)
стр. 15–25

Милован Р. Гајић
Букова шума са зелеником на Гледићским планинама (
Fagetum montanum serbicum Rudski subas. ilicetosum
Gajić
)
стр. 27–31

Будислав Татић
Шуме беле јове (
Alnetum incanae) у западној
Србији
стр. 33–39

Рајна Јовановић-Дуњић
Станиште врсте
Tozzia alpina L. на једном од
ретких налазишта у Србији
стр. 41–46

Никола Диклић
О неким новим или мало познатим биљкама из СР Србије
стр. 47–56

Симеон Грозданић
Neue
Untersuclungen an Eucera excisa Mocs. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 57–61

Симеон Грозданић
Биолошка испитивања на пчелама (
Apoidea) – Osmia rufohirta Latr.
стр. 63–71

Живко Адамовић
The distribution and the abundance of Orthoptera in the area of the
Djerdap gorge in Srbija
стр. 73–136

Симеон Грозданић, Зоран
Мучалица
Biologische
Unterschungen an Anthophora crinipes Sm. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 137–141

Фрида Микулић
Један пример микроспецијације у еколошки диференцираним стаништима Остракода (
Candona vidua, Кliе) у Охридском језеру
стр. 143–147

Сергије Д. Матвејев
Пионирски рад др Јосифа Панчића на зоологији у Србији
стр. 149–156

Ђорђе Мирић
Ново налазиште ројтастог шишмиша
Myotis nattereri Kuhl (1818) у Југославији
стр. 157–160

Ђорђе Мирић
Предлог српскохрватске номенклатуре југословенских сисара (
Mammalia)
стр. 161–173

К. Мијин, В. Диклић, Р.
Виталовић
Прилог познавању фауне синантропних мува Србије (
I) фам. Muscidae
стр. 175–179

В. Диклић, К. Мијин, Р.
Витановић
Прилог познавању фауне синантропних мува Србије (
II) фам. Calliphoridae и Sarcophagidae
стр. 181–187

Анте Тадић
Unionidae из затворених вода
стр. 189–205

Јелена Богојевић
Прилог познавању насеља
Collembola винограда
стр. 207–210

Гласник Природњачког музеја у Београду 1972 Серија Б – биолошке науке, књига 27

Милован Р. Гајић
Прилог познавању флоре Југославије
стр. 5–33

Војислав Николић, Никола
Диклић
Нови подаци о налазишту биљних врста у Србији (
III)
стр. 35–40

Војислав Мишић, Милорад
Поповић, Душан Чолић
Групни варијабилитет смрче (
Picea excelsa L.) на
Копаонику
стр. 41–58

Милован Р. Гајић
Нове форме
Phyteuma orbiculare L. и Jasione dentata (D С.) Наl.
стр. 61–67

Ernest
Mayer

Notizen zur Flora vоn Serbien und Makedonien
стр. 69–79

Александар Туцовић, Слободан
Стилиновић
Пролиферација шишарица криптомерије (
Cryptomeria japonica Don.)
стр. 81–89

Александар Гигов
Палинолошка анализа из палеолитског налазишта Високо брдо код Љупљанице
(северна Босна)
стр. 91–102

Сима Грозданић, Зоран
Мучалица
Прилог познавању биологије пчела дрвенарица:
Xylocopa violacea L., Х. valga Gеrst.
и Х. cyanescens
Вr. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 103–110

Живко Р. Адамовић
The mating-habits and egg-laying of some Echthistus, Eutolmus аnd
Dysmachus species of the robber-flies (Dipteira, Asilidae)
стр. 111–133

Живко Радамовић
А preliminary survey of Phlebotominae (Diptera, Psychoididae)
in some villages of SE Serbia
стр. 135–141

Милика А.
Пљакић
Contribution to the knowledge of the Serbian cave living fauna
стр. 143–147

Анте Тадић
Неке врсте рода
Unio са различитих локалитета
стр. 149–164

Александар М. Стевановић
Прилог познавању биогеографских и етолошких карактеристика
Passer hispaniolensis (Temminck) у Србији. I
стр. 165–178

Ђорђе Мирић
Прилог распрострањењу и системском положају дугоногог шишмиша (
Myotis capaccinii Воnараrtе, 1837) из источних делова Југославије
стр. 179–205

Ђорђе Мирић, Предраг Поповић
Нови подаци о ретким врстама љиљака (
Chiroptera)
у Србији
стр. 207–212

Душан Џепина
In memoriam – Миливој Ивковић
стр. 213

Гласник Природњачког музеја Београду 1973 Серија Б – биолошке науке, књига 28

Милован Р. Гајић
Прилог познавању флоре Југославије
стр. 5–33

Војислав Николић, Никола
Диклић
Нови подаци о налазишту биљних врста у Србији (
III)
стр. 35–40

Војислав Мишић, Милорад
Поповић, Душан Чолић
Групни варијабилитет смрче (
Picea excelsa L.) на
Копаонику
стр. 41–58

Милован Р. Гајић
Нове форме
Phyteuma orbiculare L. и Jasione dentata (D С.) Наl.
стр. 61–67

Ernest
Mayer

Notizen zur Flora vоn Serbien und Makedonien
стр. 69–79

Александар Туцовић, Слободан
Стилиновић
Пролиферација шишарица криптомерије (
Cryptomeria japonica Don.)
стр. 81–89

Александар Гигов
Палинолошка анализа из палеолитског налазишта Високо брдо код Љупљанице
(северна Босна)
стр. 91–102

Сима Грозданић, Зоран
Мучалица
Прилог познавању биологије пчела дрвенарица:
Xylocopa violacea L., Х. valga Gеrst.
и Х. cyanescens
Вr. (Apoidea, Hymenoptera
)
стр. 103–110

Живко Р. Адамовић
The mating-habits and egg-laying of some Echthistus, Eutolmus аnd
Dysmachus species of the robber-flies (Dipteira, Asilidae)
стр. 111–133

Живко Радамовић
А preliminary survey of Phlebotominae (Diptera, Psychoididae)
in some villages of SE Serbia
стр. 135–141

Милика А.
Пљакић
Contribution to the knowledge of the Serbian cave living fauna
стр. 143–147

Анте Тадић
Неке врсте рода
Unio са различитих локалитета
стр. 149–164

Александар М. Стевановић
Прилог познавању биогеографских и етолошких карактеристика
Passer hispaniolensis (Temminck) у Србији. I
стр. 165–178

Ђорђе Мирић
Прилог распрострањењу и системском положају дугоногог шишмиша (
Myotis capaccinii Воnараrtе, 1837) из источних делова Југославије
стр. 179–205

Ђорђе Мирић, Предраг Поповић
Нови подаци о ретким врстама љиљака (
Chiroptera)
у Србији
стр. 207–212

Душан Џепина
In memoriam – Миливој Ивковић
стр. 213

Гласник Природњачког музеја у Београду 1974 Серија Б – биолошке науке, књига 29

Милован Гајић
Грађа за флору Југославије
стр. 5–14

Војислав Николић, Никола
Диклић
Нови подаци о налазишту биљних врста у Србији (V)
стр. 15–22

Ernest Mayer
Matteuccia
struthiopteris
(L.) Tod. – Neu für Serbien
стр. 23–27

Павле Радоман
Специјација у оквиру рода Belgrandiella и њему сродних родова на
Балканском Полуострву
стр. 29–69

Милика Пљакић
Les éléments
cavernicoles dans la faune de la Serbie. Des nouvelles données sur l’aire de
repartition du Mesoniscus graniger (Fryvaldsky
, 1865)
стр. 71–74

Живко Адамовић
А preliminary survey of the mosquitoes (Diptera Culicidae) of Obedska
Ваrа, Serbia
стр. 75–80

Ђорђе Мирић
Хермелин (Mustela erminea L., 1758, Mammalia) на јужном ободу
Панонског басена
стр. 81–101

Анте Тадић
Неке врсте родова Unio и Anodonta са разних локалитета
стр. 103–118

Анђелија Живковић
Nouvelles et
rares espèces de Testacea (Rhizopoda) dans la fauna de Danube

стр. 119–123

Стаменко Павловић
Прилог проучавању физиолошко-еколошких особина Teucrium montanum L. са
кречњака и серпентина
стр. 125–134

Божидар Ћурчић
Répartition
de quelques Pseudoscorpions et les changements paléogéographiques 1es dans la
région méditerranéenne

стр. 135–142

Божидар Ћурчић
Balkanoroncus (Arachnida, Pseudoscorpiones, Neoblsiidae),
а new Genus of Pseudoscorpions Based on Roncus bureschi Hadži, 1939
стр. 143–145

Анђелија Живковић
Contribution а la connaissance des espèces de genre Protocucurbitella
Gаuthiеr-Livré et Тhоmаs dans la faune de Yougoslavie

стр. 147–152

Јелена Богојевић
Дистрибуција Collembola у неким карактеристичним медитеранским
заједницама на острву Локруму
стр. 153–157

Милица Тортић
First Records for Jugoslavia of several Macromycetes from the Collection
of V. Lindtner
стр. 159–165

Новица Ранђеловић
Тrifolio-Trisetetum flavescentis Rаnđ. 1974., ass. nov. из свезе Chrysopogono-Danthonion
calycinae
Којić 1957
стр. 167–169

Новица Ранђеловић
Scabioso-Trifolion dalmatici H-ić et Rаnđ. 1973, нова свеза реда Astragalo-Potentilletalia
Mic.
стр. 171–173

Ferat Rexhepi
Laburnum alpinum (Мill.) Lang, нова врста за флору Косова и Србије
стр. 175–176

Живота Јоксимовић
Ново налазиште реликтне врсте Eriophorum latifolium Норре у Србији
стр. 177–181

Гласник Природњачког музеја у Београду 1975 Серија Б – биолошке науке, књига 30

Милован Гајић
Грађа за монографије неких биљних врста
стр. 5–17

Момчило Којић, Милован Гајић
Две нове форме Salvia officinalis L.
стр. 19–22

Никола Диклић, Бојана
Милојевић
Nepeta rtanjensis Diklić et Milojević spec. nov. – нова врста из рода Nepeta
L.
стр. 23–34

Никола Диклић, Бојана
Милојевић
Nepeto-Festucetum vallesiacae Diklić et Milojević – нова биљна
асоцијација из источне Србије
стр. 37–42

М. Ћоровић, Л. Стјепановић.
С. Павловић, Е. Клајн
Прилог проучавању одлика анатомске грађе органа сиљевине или девесиља – Peucedanum
longifolium
W. et К. са планине Орјен, с освртом на количину кумарина и
етарског уља
стр. 43–54

Е. Вукићевић, Т. Цинцовић,
М. Којић
Орах (Juglans regia L.) у западној Србији
стр. 55–64

Љубинка Борисављевић
Екологија и варијабилитет врсте Festuca vallesiaca Sсhl. subsp. pseudovina
(Насk.) Аsсhеrs. et Grаеbn. и органска продукција њених надземних и подземних
органа у неким ливадским и шумским заједницама северне Србије
стр. 65–95

Марија Бедалов
Флора отока Велог Дрвеника
стр. 97–110

Марија Бедалов
Цитотаксономска и биљногеографска истраживања врсте Arum alpinum Schott
et Kotschy у Југославији
стр. 111–118

Бранимир В. Петковић
Нове форме у флори Србије
стр. 119–122

Живота Јоксимовић
Прилог проучавању анатомско-морфолошке грађе и хемијских материја код врста
рода Artemisia L. у СР Србији
стр. 123–128

Ђорђе Милетић
Степски твор, Mustela eversmanni Lеssоn, 1827. (Mammalia, Carnivora)
у југоисточном делу Панонског басена
стр. 129–157

Божидар Р. М. Ћурчић
Acanthocreagris ludiviri (Neobisiidae, Pseudoscorpiones, Arachnida),
а new species of false scorpions from Serbia
стр. 159–168

Божидар Р. М. Ћурчић
Une contribution а la connaissance de la faune des pseudoscorpions en
Serbie

стр. 169–184

Гласник Природњачког музеја у Београду 1976 Серија Б – биолошке науке, књига 31

Милован Гајић
Нове форме мразовца – Colchicum autumnale L.
pp. 5–10

Станија Парабућки, Милан Чанак, Милован Гајић
Impatiens parviflora DC. нова адвентивна врста у флори Србије
pp. 11–15

Војислав Николић, Никола Диклић
Нови подаци о налазишту биљних врста у Србији (VI)
pp. 17–26

Мирјана Миошевић, Никола Диклић, Љубиша Зечевић
Цитогенетска истраживања врсте Ranunculus flabellifolius Неuffе1
pp. 27–34

Милица Тортић
Two Rare Polypores from Lindtner’s collection, new for Yugoslavia
pp. 35–40

Новица Ранђеловић, Ферат Реџепи, Миодраг Ружић
Trifolium phleoidesРоurr ех Willd. нова врста за флору Србије
pp. 41–43

Предраг Живановић
Анатомска и физиолошко-еколошка проучавање врсте Thymuspannonicus Аll. subvar. griseus Rоnn.
pp. 45–73

Ферат Реxепи
Нове врсте у флори Србије и Косова
pp. 75–78

Живота Јоксимовић
Еurоtiа ceratoides (L.) С. А. Меу. – нова биљна врста у флори СР Србије
pp. 79–80

Новица Ранђеловић
Распрострањење биљних врста у југоисточној Србији (II)
pp. 81–86

Мирјана Јанковић
Paratrichocladius triquetra Tsher., нова врста у фауни Југославије
pp. 87–91

Анте Тадић
Dreissensia polymorpha Раllаs и Pisidum amnicumМuller
pp. 93–104

Александар Стевановић, Ангел Лазаров
Прилог познавању гнежђења Воmbus muscorum L. (Apoidea, Hymenoptera)
pp. 105–112

Војислав Васић, Јосип Шоти, Иштван Пеле
Нови подаци о гнежђењу неких врста птица из реда Charadriiformesу околини Улциња, Црна Гора, Југославија
pp. 113–130

Гласник Природњачког музеја у Београду 1977 Серија Б – биолошке науке, књига 32

Павле Радоман, Снежана Станковић
Један нови представник рода Graecoanatolica из
Дојранског језера
стр. 1–6

Милика Пљакић
Einige Merkmale dеr Amphipodenpopulationen pontokaspischen Ursprungs
im Jugoslawischen teil des Donaustauraumes im Eisernen Тоr
стр. 7–11

Живко Р. Адамовић
Distribution of Indoor Resting Anopheline Mosquitoes in the East Serbia
стр. 13–21

Павле Радоман
Нов род Pseudoislamia и нови представници родова Islamia и Parabythinella
стр. 23–27

Ђорђе Мирић
Lynx lynx martinoi ssp. nоvа (Carnivora,Mammalia) – neue Luchsunterart von dеr Balkanhalbinsel
стр. 29–36

Бранислав Јовановић, Чедомир Домазет
Дендротопоними околине Смедерева
стр. 37–53

Бранимир Петковић, Будислав Татић
Ass. Scirpeto-Phragmitetum Koch. W. 1926, око потока Убавца на Фрушкој гори
стр. 55–58

Милован Гајић, Младен Кораћ
Нова форма леске (Corylus avellana L. f. microphylla) Gajić et Korać f. nova
стр. 59–60

Никола Диклић, Војислав Николић
Нови подаци о налазишту биљних врста у СР Србији (VII)
стр. 61–66

Милан Чанак, Милован Гајић
Грађа за монографију јагорчевине (Primula vulgaris Huds.)
стр. 69–77

С. Павловић, Л. Стјепановић, Г. Кузњецова, Е. Клајн, Р. Јанчић, Е. Маркелова
Прилог проучавању Peucedanum arenarium W. et K. Са
Делиблатске пешчаре
стр. 79–93

Војислав Николић, Никола Диклић
Неколико нових врста у флори СР Србије
стр. 95–102

Магдалена Маринчек
Eoleptestheria spinosa, а new species of Conchostraca (Phyllopoda)
discovered in Yugoslavia
стр. 103–118

Божидар Ћурчић
Cavernicole Pseudoscorpions from Bulgaria
стр. 119–142

Живота Јоксимовић, Љубомир Крстић
Artemisia scoparia W. et К. – анатомско-морфолошка грађа и хемијске материје изоловане из ове врсте
стр. 143–148

Мирјана Кујунџић
Нова форма маслачка (Taraxacum officinale Weber subsp. officinale f.
bipinnatifidum G. Froel.) у Србији
стр. 149–152

Миодраг Ружић
Sedo-Potentilletum
arenariae
Ružić, 1976., ass. nov. из свезе abioso-trifolion dalmatici H-ić et
Ranđ. 1973
стр. 153–156

Јелена Богојевић
Прилог познавању фауне Collembola Црногорског
приморја
стр. 157–161

Новица Ранђеловић, Видак Јовановић
Trifolium heldreichianum Hausskn. нова врста у флори Србије
стр. 163–165

Владимир Стевановић
Silene rupestris L. нова врста за флору Балканског полуострва
стр. 167–174

Новица Ранђеловић, Властимир Стаменковић
Trifolium cherleri L. нова врста у флори Србије
стр. 175–177

Гласник Природњачког музеја у Београду 1978 Серија Б – биолошке науке, књига 33

Милован Гајић
Балкански елементи у флори Србије
стр. 5–20

Милан Чанак, Милован Гајић,
Младен Кораћ
Средњеевропски и субсредњеевропски флорни елеменат у флори Србије
стр. 21–29

Војислав Николић, Никола Диклић
Нови подаци о налазишту биљних врста у СР Србији (VIII)
стр. 31–44

Бранислав Јовановић, Чедомир
Домазет
Прилог познавању грабово-лужњачких шума (Carpineto-Quercetum roboris
serbicum
) Смедеревског Поморавља
стр. 45–62

Ernest Mayer
Floristische Notizen aus Serbien I. Neufunde im Bereiche der Vojvodina
стр. 63–70

Александар Сигунов
Трећи прилог познавању распрострањења неких шумских врста биљака у СР Србији
стр. 71–88

С. Павловић, Л. Стјепановић,
С. Алексеевна-Кузњецова, Р. Јанчић, Е. Клајн
Анатомске и еколошке особине, као и количина етарског уља и кумарина код врсте Peucedanum
austriacum
var. fuchsii (Ten) Thell. са планине Стол
стр. 89–103

Предраг Живановић
Анатомска и физиолошко-еколошка проучавања врсте Thymus glabrescens
Willd. subvar. firmus (Lyka) Diklić
стр. 105–126

Новица Ранђеловић
Распрострањење биљних врста у југоисточној Србији (III)
стр. 127–130

Чедомир Домазет
О налазиштима једне врсте водене папрати (Azolla caroliniana W.) у
околини Смедерева
стр. 131–136

Пелагија Сисојевић,
Франтишек Миллер
Прилог познавању фауне паука (Araneida) храстове заједнице (Quercetum
roboris
) у Јаковачком кључу у Срему
стр. 137–154

Магдалена Маринчек, Бригита Валвајтер
Eoleptestheria spinosa tenuis, а new subspecies of Conchostraca (Phyllopoda)
found in Yugoslavia
стр. 155–168

Божидар Ћурчић
Т The genus Pararoncus Chamberlin 1938 (Pseudoscorpiones, Neobisiidae)
in Japan
стр. 169–180

Зоран Мучалица
Распрострањење и биолошка испитивања оса копачица Sceliphron (Sceliphron)
destillatorium
Ill. и Sc. (Sc.) spirifex L. (Sphecidae,
Hymenoptera)
стр. 181–190

Божидар Ћурчић
On some changes in the late postembryogenesis of the pseudoscorpion Ditha
proxima
(Beier 1951)
стр. 191–200

Павле Радоман
Once again on the relations of Helix stagnorum Gmelin 1971 and Тurbo
ventrosus
Montagu 1803
стр. 201–205

Живко Адамовић
Habitats of Anopheles atroparvus Van Thiel (Diptera, Culicidae)
in а central part of Serbia
стр. 207–209

Живомир Васић
Полигинија код Halictus scabiosae Rоssi (Hymenoptera, Apoidea)
стр. 211–217

Живомир Васић
Die überwinterung einiger Arten der Gatung Halictus (Hymenoptera,
Apoidea
)
стр. 219–220

Божидар Ћурчић
Growth and pedal tactile setae in Pseudoscorpions
стр. 223–229

Гласник Природњачког музеја у Београду 1979 Серија Б – биолошке науке, књига 34

Б. Татић, Ж. Јоксимовић
Poa silvicola Guss. нова биљна врста у флори уже Србије
стр. 13–16

Н. Диклић, В. Николић
Нови подаци о налазишту биљних врста у СР Србији (IX)
стр. 17–27

В. Јовановић, С. Радуловић
О једном новом варијетету веза (Ulmus laevis Раll. var. parvifolia
var. n.)
стр. 29–38

Милован Гајић
Реликтне врсте у флори Србије
стр. 39–42

Јелена Богојевић
Прилог познавању насеља Collembola прашуме Чоркова увала
стр. 43–46

Н. Ранђеловић, В. Будак, В.
Стаменковић
Хоролошка и систематска разматрања родова
Teesdalia и Clypeola
стр. 47–52

Н. Ранђеловић, В. Јовановић,
С. Сотиров, В. Стаменковић, М. Ружић
Campanula versicolor Andrews – нова врста у флори Србије
стр. 53–55

Мирјана Јанковић
Први налаз врсте Orthocladiinae Gen? acutilabis Коnst. у водама
Југославије
стр. 57–63

А. М. Стевановић, М. Л.
Калезић
Einige
taxoriomisch-biogeographischen Merkmale des Kammolchs (Triturus cristatus
Laur.) im Gebiet der Kruševačka Župa und in ihrer Umgebung

стр. 65–75

Божидар Ћурчић
Pseudoscorpions from Nepal
стр. 77–101

Јелена Блаженчић
Contribution to the study of distribution and ecology of species of the genus Chara
in Serbia
стр. 103–105

Гласник Природњачког музеја у Београду 1980 Серија Б – биолошке науке, књига 35

В. Николић, Н. Диклић
Нови прилози за флору СР Србије
стр. 5–9

С. Павловић, Р. Јањић
Упоредна истраживања неких морфолошко-анатомских особина популација врсте Peucedanum
longifolium
W. et K. са различитих станишта њеног ареала
стр. 11–29

Милица Тортић
Aphyllophorales and some other wood-inhabiting macromycetes from
mountain Таrа (Serbia, Yugoslavia)
стр. 31–42

Бранислава Буторац
Неки биљни облици нови за флору СР Србије
стр. 43–49

Меланија Обрадовић
Athamanta
hungarica Воrb. у флори Србије
стр. 51–56

Миодраг Ружић
Асоцијација Agrosteto-Danthonietum calycinae, Ružić (1976)
стр. 59–64

Пал В., В. Буторац
Прилог познавању распрострањености неких таксона у Војводини
стр. 65–74

Владимир Стевановић
Прилог познавању распрострањења врсте Campanula secundiflora Vis. et
Раnč.
стр. 75–81

Анте Тадић
Род Аsрrо Cuvier 1828 – вретенар
стр. 83–100

Божидар Ћурчић
А revision of some North American Pseudoscorpions (Neobisiidae, Pseudoscorpiones)
стр. 101–107

Љиљана Протић
Some remarks about the species Thyreocoris ohridanus Kormilev /Heteroptera,
Thyreocoridae/
стр. 109–111

Гласник Природњачког музеја у Београду 1981 Серија Б – биолошке науке, књига 36

В. Николић, Н. Диклић
Нови прилози за флору СР Србије
стр. 5–9

С. Павловић, Р. Јањић
Упоредна истраживања неких морфолошко-анатомских особина популација врсте Peucedanum
longifolium
W. et K. са различитих станишта њеног ареала
стр. 11–29

Милица Тортић
Aphyllophorales and some other wood-inhabiting macromycetes from
mountain Таrа (Serbia, Yugoslavia)
стр. 31–42

Бранислава Буторац
Неки биљни облици нови за флору СР Србије
стр. 43–49

Меланија Обрадовић
Athamanta
hungarica Воrb. у флори Србије
стр. 51–56

Миодраг Ружић
Асоцијација Agrosteto-Danthonietum calycinae, Ružić (1976)
стр. 59–64

Пал В., В. Буторац
Прилог познавању распрострањености неких таксона у Војводини
стр. 65–74

Владимир Стевановић
Прилог познавању распрострањења врсте Campanula secundiflora Vis. et
Раnč.
стр. 75–81

Анте Тадић
Род Аsрrо Cuvier 1828 – вретенар
стр. 83–100

Божидар Ћурчић
А revision of some North American Pseudoscorpions (Neobisiidae, Pseudoscorpiones)
стр. 101–107

Љиљана Протић
Some remarks about the species Thyreocoris ohridanus Kormilev /Heteroptera,
Thyreocoridae/
стр. 109–111

Гласник Природњачког музеја у Београду 1982 Серија Б – биолошке науке, књига 37

В. Николић, Н. Диклић
Нови прилози за флору СР Србије
стр. 5–9

С. Павловић, Р. Јањић
Упоредна истраживања неких морфолошко-анатомских особина популација врсте Peucedanum
longifolium
W. et K. са различитих станишта њеног ареала
стр. 11–29

Милица Тортић
Aphyllophorales and some other wood-inhabiting macromycetes from
mountain Таrа (Serbia, Yugoslavia)
стр. 31–42

Бранислава Буторац
Неки биљни облици нови за флору СР Србије
стр. 43–49

Меланија Обрадовић
Athamanta
hungarica Воrb. у флори Србије
стр. 51–56

Миодраг Ружић
Асоцијација Agrosteto-Danthonietum calycinae, Ružić (1976)
стр. 59–64

Пал В., В. Буторац
Прилог познавању распрострањености неких таксона у Војводини
стр. 65–74

Владимир Стевановић
Прилог познавању распрострањења врсте Campanula secundiflora Vis. et
Раnč.
стр. 75–81

Анте Тадић
Род Аsрrо Cuvier 1828 – вретенар
стр. 83–100

Божидар Ћурчић
А revision of some North American Pseudoscorpions (Neobisiidae, Pseudoscorpiones)
стр. 101–107

Љиљана Протић
Some remarks about the species Thyreocoris ohridanus Kormilev /Heteroptera,
Thyreocoridae/
стр. 109–111

Гласник Природњачког музеја у Београду, 1983 Серија Б – биолошке науке, књига 38

Зоран Кривошеј, Новица
Ранђеловић
Прилог познавању гљива планине Гољак
стр. 5–9

Н. Ранђеловић, Д. Хилл, В.
Стаменковић
Распрострањеност биљних врста у југоисточној Србији (IV)
стр. 11–16

Н. Ранђеловић, Д. Хилл, В.
Стаменковић
Astragalus wilmottianus Stoj. Нова врста за флору Југославије
стр. 17–21

Радиша Јанчић
Таксономска истраживања врсте Mentha aquatica L. (Lamiaceae) у СР Србији
стр. 23–39

Љиљана Протић
Aradus ribauti Wagner, 1955, нова врста фамилије Aradidae (HemipteraHeteroptera)
за фауну Југославије
стр. 41–44

Љиљана Анђус
The species of Psychidae (Lepidoptera) in the collection of the Museum
of Natural History in Beograd
стр. 45–49

Љиљана Анђус
Tiger moths (Lep. Arctiidae) species in Natural History Museum in
Beograd
стр. 51–70

Рудолф Паулус, Живко Адамовић
An examination of the Anopheline mosquitoes (Diptera, Culicidae)
in Slavonija Yugoslavia
стр. 71–76

Рудолф Паулус, Живко Адамовић
Anopheline mosquitoes (Diptera. Culicidae) in the lowlands of the
rivers Sрrеčа, Bosna and Tolisa, Bosnia, Yugoslavia
стр. 77–83

Гордан С. Караман
Contribution to the knowledge of the Amphipoda 148. Niphargus krameri
Schell. and N. spinulifemur S. Kar. in southern Europe
стр. 85–103

Магдалена Маринчек, Бригита
Петров
Taxonomic investigations within the genus Imnadia (Conchostraca, Crustacea)
стр. 105–122

Божидар П. М. Ћурчић
The genus Neobisium Chamberlin, 1930 (Neobisiidae, Pseudoscorpiones,
Arachnida) on new species from the USSR and the taxonomy of its
subgenera
стр. 123–153

Иво Онофри
Морфометријске и меристичке карактеристике врста karakteristike vrsta Macroramphosus
scolopax
(Linnaeus, 1758) (Pisces, Osteichthyes) из Јадрана
стр. 155–159

Љиљана Протић
„Лептири – крилати драгуљи Индије“
стр. 163–165

Љиљана Анђус
XIV годишњи скуп ентомолога Југославије
стр. 167–169

Гласник Природњачког музеја у Београду 1984
Серија Б – биолошке науке, књига 39

Барбич, Ф., Савић, И.
Прилог познавању популације и екологије гвожђевитих и манганских бактерија у
изданима СР Србије
стр. 5–16

Павлетић Зинка
Данашњи номенклатурни статус Адамовићевих таксона – основица за њихову
ревалоризацију
стр. 17–25

Тринајстић, И.
Viola
koritnicensis
Trinajstić, spec. nov. – нова врста
рода
Viola (Violaceae) из планинског масива Коритника на Косову (Србија,
Југославија)
стр. 27–32

Павловић, С., Шеварда, Л.
А., Кузњецова, А. Галина, Живановић, П., Јанчић, Р., Тодоровић Бранислава
Calamintha
vardarensis
Šilić нова врста за флору СР Србије,
с посебним освртом на анатомске особине органа и етарско уље
стр. 33–51

Wraber, T.
Саrех
rupestris
All. in der flora Jugoslawiens
стр. 52–59

Буторац Бранислава, Вучковић
Мирјана
Trifolium
pallidum
W. et K. у флори Војводине
стр. 61–66

Мишић, В., Поповић, М.,
Динић Анка
Шуме јеле и смрче (
Abieti-Picetum serbicum typicum)
на Копаонику и Златару у Србији
стр. 67–74

Стевановић, В., Стевановић
Бранка
Asplenio
cuneifolii-Ramondaetum nathaliae
– нова хазмофитска
фитоценоза на серпентинима северне Македоније
стр. 75–88

Петковић, Б.
Нова заједница типца,
Ass. Carici-Nardetum strictae,
са подручја југозападне Србије
стр. 89–95


Маринчек Магдалена, Петров Бригита
Taxonomical study of the genus Leptestheria (Conchostraca, Crustacea)
I
стр. 97–111

Караман, Г.
First discovery of genus Phoxocephalus Stebb. 1888. in the Mediterranean
sea, P. aquosus, n. sp. (fam. Phoxocephalidae) (Contribution to
the knowledge of the Amphipoda 159)
стр. 113–130

Сисојевић Пелагија, Miller, F.
Прилог познавању фауне паука (
Araneida)
Великог Јастрепца
стр. 131–142


Мршић, Н.
Contribution to the knowledge of diplopods (Myriapoda: Diplopoda)
of Serbia. I
стр. 143–168

Адамовић, Ж., Паулус, Р.
А survey of the anopheline mosquitoes (Diptera, Culicidae) in
Lika, Yugoslavia
стр. 169–174

Паулус, Р., Адамовић, Ж.
Anophelines in Kupreško Polje, Duvanjsko Polje and Imotsko Polje,
Yugoslavia (Diptera, Culicidae)
стр. 175–181

Стевановић, М. А., Демајо,
М. А
Грађа за фауну бумбара (
Bombinae, Apoidea, Hym.) Југославије. Белешке са једне екскурзије по
отвореним теренима Хајле, Мокре горе и Мокре планине
стр. 183–190

Hill, A. D.
Some contributions to the avifauna of southern parts of Serbia
стр. 191–205

Ђурђевић, Л.
Нови прилози за флору СР Србије (
II)
стр. 207–209

Јовановић, М.
Остеолошка колекција др Милутина Радовановића
стр. 211–222

Гласник Природњачког музеја у Београду 1985. година Серија Б – биолошке науке, књига 40

Кузњецова, А. Галина,
Павловић, С., Јанчић, Р., Шагова, И. Људмила, Медведев, В. Н.
Састав кумарина у разним биљним деловима сиљевине или девесиља –
Peucedanum longifolium W. et
K
. са различитих станишта ареала
стр. 5–10

Павловић, С., Кузњецова, А.
Галина, Шеварда, Л. А., Живановић, П., Тодоровић Бранислава, Теречова, И.
Татјана
Анатомске особине и састав етарског уља врсте
Satureja cuneifolia Ten.
стр. 11–16

Стевановић, В., Никетић, М.,
Стевановић, Бранка
О распрострањењу ендемо-реликтне врсте
Ramonda serbica Panč. (Gesneriaceae) у СР Македонији (Југославија)
стр. 17–25

Rexhepi, F.
Centaurea
albertii
Rexhepi sp. nov. нова врста из рода Centaurea
стр. 27–36

Мршић, Н.
Creinella predalpina g. n., sp. n. (Oligochaeta: Lumbricidae)
стр. 37–40

Коледин Драгица, Богојевић
Јелена
Квалитативни састав насеља
Collembola на неким
деградираним стаништима источне Србије
стр. 41–46

Јанковић, Љ.
Преглед врста цикада (
Homoptera, Auchenorrhyncha) које су као нове за науку описане са територије Југославије
стр. 47–56

Протић Љиљана
Прилог познавању
HemipteraHeteroptera Рамско-Голубачке
пешчаре
стр. 57–87

Анђус
Љиљана
Hawk moths (Lep. Sphingidae) collection in Natural History Museum
in Beograd
стр. 89–107

Петров, З. И.
Прилог познавању фауне мрава (
Formicidae, Hymenoptera)
неких храстових заједница на Јастрепцу
стр. 109–114

Брајковић, М. М.
Упоредно-морфолошка студија легалице неких врста рода
Bracon F. (Braconidae: Hymenoptera) и њен значај за таксономију овог рода
стр. 115–121

Крсмановић Љубица, Пургер,
Ј. Ј., Микеш, М.
Some taxonomic characters and age of the common hamster, Cricetus cricetus
L., in area of Vojvodina (Yugoslavia)
стр. 123–134

Анђус Љиљана
II Интернационални симпозијум о инсектима из рода Thysanoptera
стр. 135–138

Гласник Природњачког музеја у Београду 1986. година Серија Б – биолошке науке, књига 41

Николић, В., Маyер, Е.
О таксономској вредности
Hypecoum pseudograndiflorum Petrović (Papaveraceae)
стр. 9–14

Павлетић Зинка
Diplotaxis
erucoides
(L.) DC., нова адвентивна врста у
флори Хрватске
стр. 15–18

Караман, С. Г.
A new species of genus Melita Leach (Fam. Melitidae) from Bermuda
and Fiji islands
стр. 19–35

Караман, С. Г.
New species of the family Bogidiellidae (Gammaridea) from
Yugoslavia, Bogidiella serbica n. sp.
стр. 37–50

Мршић, Н.
Genus Ochogona Cook 1895. (Craspedosomatidae, Diplopoda)
of Yugoslavia
стр. 51–74

 

Јенсер,
Г., Анђус Љиљана
New data on Thysanoptera in Yugoslavia
стр. 75–78

Вујић, А.
New species of genus Sphegina Meigen (Diptera: Syrphidae)
стр. 79–83

Мучалица, З.
Распрострањење и животни циклус врсте
Anthophora parietina F. (Anthophorinae, Apoidea)
стр. 85–102

Цакић, П. Христић, Ђ.
Ихтиофауна Панчевачког рита са посебним освртом на алохтоне врсте риба
стр. 103–118

Пургер, Ј. Ј.
Грађа за орнитофауну Кучајских планина (источна Србија)
стр. 119–127

 

Крсмановић
Љубица, Пургер, Ј. Ј.
Some small mammals from Doroslovo (West Bačka) with special reference to genus Apodemus
стр. 129–139

Протић Љиљана
Појава врсте
Ischnodemus suturalis Horvath (Hemiptera, Heteroptera) у Југославији и њен еколошки оквир
стр. 141–144

Гласник Природњачког музеја у Београду 1987. година Серија Б – биолошке науке, књига 42

Митић Божена, Павлетић Зинка
Анализа пучи код врста
Iris croatica I. et M. Horvat, I. illyrica Tomm. и I. variegata L. (Iridaceae)
стр. 13–16

Павловић, С. Живановић, П.
Јанчић, Р. Шеварда, Л. А., Кузњецова, А. Галина, Терехова И. Татјана
Прилог бољем познавању анатомских особина и хемијских одлика врсте
Libanotis montana Cr. subsp. leiocarpa
(Heuff.) Sod
.
стр. 17–25

Јанчић, Р.
Mentha serbica R. Jančić, sp. nov. – a new species of the genus Mentha
L. (Lamiaceae)
стр. 27–33

Стевановић, А., Рашајски, Ј.
Гаврилов, Т.
Миметичке карактеристике јаја и гнездећи паразитизам обичне кукавице (
Cuculus canorus L.) у неким крајевима Војводине
стр. 35–46

Караман, С. Г.
Two cavernicolous species of the genus Niphargus Schiödte from
Yugoslavia, Niphargus jalzici, n. sp. and N. lunaris G.
Kar. 1985. (Fam. Niphargidae)
стр. 47–61

Протић Љиљана
List of Heteroptera of Serbia
стр. 63–119

Анђус Љиљана
Прилог познавању фауне
Thysanoptera Хрватске
стр. 121–125

Брајковић, М. М.
Истраженост фауне
Braconidae (Hymenoptera) Југославије
стр. 127–138

Петров, З. И.
Distribution of developmental stages and castes in the nest of the Cataglyphis
cursor
Fonscolombe (Hymenoptera, Formicidae) in Deliblato
sandy area (Yugoslavia)
стр. 139–149

Цакић, П., Катарановски, Д.,
Чучковић, Н.
Ново стање ихтиофауне Сокобањске Моравице
стр. 151–160

Пузовић, С., Секулић, В.,
Павловић, Д.
Црна рода (
Ciconia nigra L.) на Обедској Бари 1983-1987.
стр. 161–174

Пургер, Ј. Ј.
Савремени ареал планинске црвенорепке,
Phoenicurus ochruros gibraltariensis
(Gmelin
), 1789. у Војводини и суседним
подручјима
стр. 175–183

Ружић, М., Кривошеј, З.
Alyssum
cuneifolium
Ten. нова врста у флори СР Србије
стр. 185–186

Ружић, М., Реxхепи, Ф.,
Кривошеј, З.
Cerastium
petricola
Panč. нова врста у флори СР Србије
стр. 187–188

Мучалица Марина
A contribution to the study of harvest-men (Opiliones, Arachnida)
of Đerdap (Iron Gate, Serbia, Yugoslavia)
стр. 189–192

Мучалица Марина
A contribution to the study of harvest-men (Opiliones, Arachnida)
on the mountains Avala and Fruška Gora (Serbia, Yugoslavia)
стр. 193–198

Пургер, Ј. Ј.
Питање статуса лешникаре,
Nucifraga caryocatactes macrorhinchos Brehm, 1823. у Војводини
стр. 199–201

Пургер, Ј. Ј.
Нови налаз ливадске волухарице,
Microtus agrestis (L. 1761.) у Војводини
стр. 203

Петров, Б.
Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758 – new species in the fauna of mammals
in Yugoslavia
стр. 205–207

Марина Мучалица
XI Европски арахнолошки колоквијум
стр. 221

Гласник Природњачког музеја у Београду 1988/89. година Серија Б – биолошке науке, књига 43-44

Матовић, М.
Еколошке карактеристике реликтне заједнице
Ostryo-Pineto-Carpinetum
orientalis
mixtum ass. nova у кањону Милешевке
стр. 5–19

Јовановић Божана
Прилог познавању фауне
Gastropoda (Mollusca)
Делиблатске пешчаре
стр. 21–26

Караман, С. Г.
One new species of the family Bogidiellidae from Creta island, Greece, Bogidiella
(Medigidiella) aquatica, n. sp
стр. 27–39

Анђус Љиљана
Истраживања
Thysanoptera у Србији
стр. 41–46

Адамовић,
Р. Ж.
Odonata collected in Strumička Kotlina, Macedonia, Yugoslavia
стр. 47–59

Протић
Љиљана
Rasprostranjenje Heteroptera Jugoslavije I
стр. 61–76

Вујић, А.
Genera Neoascia Williston 1886. and Sphegina Meigen 1882. (Diptera:
Syrphidae) in Yugoslavia and description of species Sphegina
sublatifrons
sp. nova
стр. 77–93

Вујић, А., Радовић Драгана
Врсте рода
Brachypalpus Macquart 1834. (Diptera: Syrphidae) у Југославији
стр. 95–104

Вујић, А., Миланков Весна
Таксономски статус врста рода
Criorrina Meigen 1822. (Diptera: Syrphi) забележених у Југославији
стр. 105–114

Шимић Смиљка, Вујић, А.
Врсте рода
Eristalis Latreille, 1804. (Diptera: Syrphidae) из збирке Института за биологију у Новом Саду
стр. 115–125

 

Калезић,
Л. М., Џукић, Г.
Evidence for paedomorphosis in the crested newt (Triturus cristatus complex)
from Yugoslavia
стр. 127–132

Мучалица-Милановић Марина
The fauna of harvestmen (Opiliones, Arachnida) of the north-west
part of Ravni Kotari area (Croatia, Yugoslavia)
стр. 133–141

Караман,
М. И.
Dicranolasma mladeni, n. sp., a new harvestman (Arachnida, Opiliones)
from Yugoslavia
стр. 143–148

Мирић, Ђ.
Kreutzbeinregion
der wirbelsäule der bergmaus Dinaromys bogdanovi (V & E Martino,
1922.) – Rodentia, Mammalia

стр. 149–157

Штамол Весна, Јовановић
Божана
Проблеми при изради УТМ карата распрострањености
стр. 159–167

Пургер, Ј. Ј.
Питање статуса планинске стрнадице,
Emberiza cia cia L., 1766. у Војводини
стр. 169–170

Мирић, Ђ.
Б

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774.) (Chiroptera, Mammalia)– нова врста љиљака у фауни Србије
стр. 171–172

Јовановић Божана
Трећи симпозијум о фауни Србије
стр. 173–174

Гласник Природњачког музеја у Београду 1990. година Серија Б – биолошке науке, књига 45

Матовић, М.
Еколошке карактеристике реликтне заједнице
Ostryo-Pineto-Carpinetum
orientalis
mixtum ass. nova у кањону Милешевке
стр. 5–19

Јовановић Божана
Прилог познавању фауне
Gastropoda (Mollusca)
Делиблатске пешчаре
стр. 21–26

Караман, С. Г.
One new species of the family Bogidiellidae from Creta island, Greece, Bogidiella
(Medigidiella) aquatica, n. sp
стр. 27–39

Анђус Љиљана
Истраживања
Thysanoptera у Србији
стр. 41–46

Адамовић,
Р. Ж.
Odonata collected in Strumička Kotlina, Macedonia, Yugoslavia
стр. 47–59

Протић
Љиљана
Rasprostranjenje Heteroptera Jugoslavije I
стр. 61–76

Вујић, А.
Genera Neoascia Williston 1886. and Sphegina Meigen 1882. (Diptera:
Syrphidae) in Yugoslavia and description of species Sphegina
sublatifrons
sp. nova
стр. 77–93

Вујић, А., Радовић Драгана
Врсте рода
Brachypalpus Macquart 1834. (Diptera: Syrphidae) у Југославији
стр. 95–104

Вујић, А., Миланков Весна
Таксономски статус врста рода
Criorrina Meigen 1822. (Diptera: Syrphi) забележених у Југославији
стр. 105–114

Шимић Смиљка, Вујић, А.
Врсте рода
Eristalis Latreille, 1804. (Diptera: Syrphidae) из збирке Института за биологију у Новом Саду
стр. 115–125

 

Калезић,
Л. М., Џукић, Г.
Evidence for paedomorphosis in the crested newt (Triturus cristatus complex)
from Yugoslavia
стр. 127–132

Мучалица-Милановић Марина
The fauna of harvestmen (Opiliones, Arachnida) of the north-west
part of Ravni Kotari area (Croatia, Yugoslavia)
стр. 133–141

Караман,
М. И.
Dicranolasma mladeni, n. sp., a new harvestman (Arachnida, Opiliones)
from Yugoslavia
стр. 143–148

Мирић, Ђ.
Kreutzbeinregion
der wirbelsäule der bergmaus Dinaromys bogdanovi (V & E Martino,
1922.) – Rodentia, Mammalia

стр. 149–157

Штамол Весна, Јовановић
Божана
Проблеми при изради УТМ карата распрострањености
стр. 159–167

Пургер, Ј. Ј.
Питање статуса планинске стрнадице,
Emberiza cia cia L., 1766. у Војводини
стр. 169–170

Мирић, Ђ.
Б

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774.) (Chiroptera, Mammalia)– нова врста љиљака у фауни Србије
стр. 171–172

Јовановић Божана
Трећи симпозијум о фауни Србије
стр. 173–174

Гласник Природњачког музеја у Београду 1991 Серија Б – биолошке науке, књига 46

Матовић, М.
Еколошке карактеристике реликтне заједнице
Ostryo-Pineto-Carpinetum
orientalis
mixtum ass. nova у кањону Милешевке
стр. 5–19

Јовановић Божана
Прилог познавању фауне
Gastropoda (Mollusca)
Делиблатске пешчаре
стр. 21–26

Караман, С. Г.
One new species of the family Bogidiellidae from Creta island, Greece, Bogidiella
(Medigidiella) aquatica, n. sp
стр. 27–39

Анђус Љиљана
Истраживања
Thysanoptera у Србији
стр. 41–46

Адамовић,
Р. Ж.
Odonata collected in Strumička Kotlina, Macedonia, Yugoslavia
стр. 47–59

Протић
Љиљана
Rasprostranjenje Heteroptera Jugoslavije I
стр. 61–76

Вујић, А.
Genera Neoascia Williston 1886. and Sphegina Meigen 1882. (Diptera:
Syrphidae) in Yugoslavia and description of species Sphegina
sublatifrons
sp. nova
стр. 77–93

Вујић, А., Радовић Драгана
Врсте рода
Brachypalpus Macquart 1834. (Diptera: Syrphidae) у Југославији
стр. 95–104

Вујић, А., Миланков Весна
Таксономски статус врста рода
Criorrina Meigen 1822. (Diptera: Syrphi) забележених у Југославији
стр. 105–114

Шимић Смиљка, Вујић, А.
Врсте рода
Eristalis Latreille, 1804. (Diptera: Syrphidae) из збирке Института за биологију у Новом Саду
стр. 115–125

 

Калезић,
Л. М., Џукић, Г.
Evidence for paedomorphosis in the crested newt (Triturus cristatus complex)
from Yugoslavia
стр. 127–132

Мучалица-Милановић Марина
The fauna of harvestmen (Opiliones, Arachnida) of the north-west
part of Ravni Kotari area (Croatia, Yugoslavia)
стр. 133–141

Караман,
М. И.
Dicranolasma mladeni, n. sp., a new harvestman (Arachnida, Opiliones)
from Yugoslavia
стр. 143–148

Мирић, Ђ.
Kreutzbeinregion
der wirbelsäule der bergmaus Dinaromys bogdanovi (V & E Martino,
1922.) – Rodentia, Mammalia

стр. 149–157

Штамол Весна, Јовановић
Божана
Проблеми при изради УТМ карата распрострањености
стр. 159–167

Пургер, Ј. Ј.
Питање статуса планинске стрнадице,
Emberiza cia cia L., 1766. у Војводини
стр. 169–170

Мирић, Ђ.
Б

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774.) (Chiroptera, Mammalia)– нова врста љиљака у фауни Србије
стр. 171–172

Јовановић Божана
Трећи симпозијум о фауни Србије
стр. 173–174

Гласник Природњачког музеја у Београду 1992 Серија Б – биолошке науке, књига 47

Матовић, М.
Еколошке карактеристике реликтне заједнице
Ostryo-Pineto-Carpinetum
orientalis
mixtum ass. nova у кањону Милешевке
стр. 5–19

Јовановић Божана
Прилог познавању фауне
Gastropoda (Mollusca)
Делиблатске пешчаре
стр. 21–26

Караман, С. Г.
One new species of the family Bogidiellidae from Creta island, Greece, Bogidiella
(Medigidiella) aquatica, n. sp
стр. 27–39

Анђус Љиљана
Истраживања
Thysanoptera у Србији
стр. 41–46

Адамовић,
Р. Ж.
Odonata collected in Strumička Kotlina, Macedonia, Yugoslavia
стр. 47–59

Протић
Љиљана
Rasprostranjenje Heteroptera Jugoslavije I
стр. 61–76

Вујић, А.
Genera Neoascia Williston 1886. and Sphegina Meigen 1882. (Diptera:
Syrphidae) in Yugoslavia and description of species Sphegina
sublatifrons
sp. nova
стр. 77–93

Вујић, А., Радовић Драгана
Врсте рода
Brachypalpus Macquart 1834. (Diptera: Syrphidae) у Југославији
стр. 95–104

Вујић, А., Миланков Весна
Таксономски статус врста рода
Criorrina Meigen 1822. (Diptera: Syrphi) забележених у Југославији
стр. 105–114

Шимић Смиљка, Вујић, А.
Врсте рода
Eristalis Latreille, 1804. (Diptera: Syrphidae) из збирке Института за биологију у Новом Саду
стр. 115–125

 

Калезић,
Л. М., Џукић, Г.
Evidence for paedomorphosis in the crested newt (Triturus cristatus complex)
from Yugoslavia
стр. 127–132

Мучалица-Милановић Марина
The fauna of harvestmen (Opiliones, Arachnida) of the north-west
part of Ravni Kotari area (Croatia, Yugoslavia)
стр. 133–141

Караман,
М. И.
Dicranolasma mladeni, n. sp., a new harvestman (Arachnida, Opiliones)
from Yugoslavia
стр. 143–148

Мирић, Ђ.
Kreutzbeinregion
der wirbelsäule der bergmaus Dinaromys bogdanovi (V & E Martino,
1922.) – Rodentia, Mammalia

стр. 149–157

Штамол Весна, Јовановић
Божана
Проблеми при изради УТМ карата распрострањености
стр. 159–167

Пургер, Ј. Ј.
Питање статуса планинске стрнадице,
Emberiza cia cia L., 1766. у Војводини
стр. 169–170

Мирић, Ђ.
Б

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774.) (Chiroptera, Mammalia)– нова врста љиљака у фауни Србије
стр. 171–172

Јовановић Божана
Трећи симпозијум о фауни Србије
стр. 173–174

Гласник Природњачког музеја у Београду 1993/94 Серија Б – биолошке науке, књига 48

Матовић, М.
Еколошке карактеристике реликтне заједнице
Ostryo-Pineto-Carpinetum
orientalis
mixtum ass. nova у кањону Милешевке
стр. 5–19

Јовановић Божана
Прилог познавању фауне
Gastropoda (Mollusca)
Делиблатске пешчаре
стр. 21–26

Караман, С. Г.
One new species of the family Bogidiellidae from Creta island, Greece, Bogidiella
(Medigidiella) aquatica, n. sp
стр. 27–39

Анђус Љиљана
Истраживања
Thysanoptera у Србији
стр. 41–46

Адамовић,
Р. Ж.
Odonata collected in Strumička Kotlina, Macedonia, Yugoslavia
стр. 47–59

Протић
Љиљана
Rasprostranjenje Heteroptera Jugoslavije I
стр. 61–76

Вујић, А.
Genera Neoascia Williston 1886. and Sphegina Meigen 1882. (Diptera:
Syrphidae) in Yugoslavia and description of species Sphegina
sublatifrons
sp. nova
стр. 77–93

Вујић, А., Радовић Драгана
Врсте рода
Brachypalpus Macquart 1834. (Diptera: Syrphidae) у Југославији
стр. 95–104

Вујић, А., Миланков Весна
Таксономски статус врста рода
Criorrina Meigen 1822. (Diptera: Syrphi) забележених у Југославији
стр. 105–114

Шимић Смиљка, Вујић, А.
Врсте рода
Eristalis Latreille, 1804. (Diptera: Syrphidae) из збирке Института за биологију у Новом Саду
стр. 115–125

 

Калезић,
Л. М., Џукић, Г.
Evidence for paedomorphosis in the crested newt (Triturus cristatus complex)
from Yugoslavia
стр. 127–132

Мучалица-Милановић Марина
The fauna of harvestmen (Opiliones, Arachnida) of the north-west
part of Ravni Kotari area (Croatia, Yugoslavia)
стр. 133–141

Караман,
М. И.
Dicranolasma mladeni, n. sp., a new harvestman (Arachnida, Opiliones)
from Yugoslavia
стр. 143–148

Мирић, Ђ.
Kreutzbeinregion
der wirbelsäule der bergmaus Dinaromys bogdanovi (V & E Martino,
1922.) – Rodentia, Mammalia

стр. 149–157

Штамол Весна, Јовановић
Божана
Проблеми при изради УТМ карата распрострањености
стр. 159–167

Пургер, Ј. Ј.
Питање статуса планинске стрнадице,
Emberiza cia cia L., 1766. у Војводини
стр. 169–170

Мирић, Ђ.
Б

Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774.) (Chiroptera, Mammalia)– нова врста љиљака у фауни Србије
стр. 171–172

Јовановић Божана
Трећи симпозијум о фауни Србије
стр. 173–174

Гласник Природњачког музеја у Београду 1995/98 Серија Б – биолошке науке, књига 49-50