Посебна издања Природњачког музеја

Почетком двадесетог века започета је издавачка делатност Природњачког музеја, тада Музеја српске земље. Почев од 1903. године, штампане су свешчице са текстовима о збиркама у Музеју или на тему природњачких наука и сазнања о фауни, флори и геи. Неки од ових прилога су по први пут, оригинално објављени, а неки су прештампавани из других извора и поново публиковани као издање Музеја. Најчешће је прештампавано из тадашњих часописа “Ловац”, “Наставник” и “Просветни гласник”. На тај начин су се умножавали драгоцени примерци научних радова за бројне сараднике Музеја и заинтересоване истраживаче у земљи и иностранству. Првих 25 оваквих издања нису посебно означена, а нумерисана су редним бројевима почев од седмог.

Од 1948. године, Природњачки музеј је почео са издавањем периодичног научног часописа Гласник Природњачког музеја. Ово издање је на обједињен и систематичан начин преузело задатак објављивања научних радова који су до тада излазили појединачно у посебним свешчицама. Како је Музеј наставио да поједине, углавном обимније или из других разлога посебне радове публикује одвојено од свог Гласника, као посебне свеске, оваква издања су од тада означавана као “Посебна издања”. Претходно је издато 25 свески, те од броја 26 оне носе одредницу “Посебно издање”, а издавач је Природњачки музеј у Београду.

Природњачки музеј је у другој половини 20. и почетком 21. века наставио да издаје научне публикације монографског типа које су биле све сложеније и обимније. Не сасвим доследно, на неке од њих је стављена ознака “Посебно издање” без нумерације, или “Посебно издање” са редним бројем, или су без тих одредница.

Најстарије свеске Посебних издања објављене до почетка II Светског рата могуће је погледати на следећим линковима: 

1. Х. П. [Павловић, Петар С.] (1903): Пузгавац (Trichodroma muraria L.).- Музеј српске земље, [Посебно издање 1] (штампа Милош Велики, Београд).
2. [Стојићевић, Душан] (1904): Списак птица у Музеју Српске Земље (прештампано из часописа: Просветни гласник).- Музеј српске земље, [Посебно издање 2] (штампа: Краљ. Срп. државна штампарија, Београд).
3. Кошанин, Недељко (1904): Списак колеоптера у Музеју Српске Земље. (прештампано из часописа: Просветни гласник).- Музеј српске земље, [Посебно издање 3] (штампа: - Државна штампарија Краљевине Србије, Београд).
4. [Стојићевић, Душан] (1905): Додатак списку птица у Музеју Српске Земље.(прештампано из часописа: Наставник).- Музеј српске земље, [Посебно издање 4] (штампа: Државна штампарија Краљевине Србије, Београд).
5. [Павловић, Петар С.] (1905): О грегорцима у Србији (прештампано из часописа: Просветни гласник).- Музеј српске земље, [Посебно издање 5] (штампа: Државна штампарија Краљевине Србије, Београд).
6. (1907) Грађа за фауну Старе Србије и Маћедоније.- (прештампано из часописа: Просветни гласник).- Музеј српске земље, [Посебно издање 6] (штампа: Државна штампарија Краљевине Србије, Београд).
[Стојићевић, Душан] I. Списак птица из Старе Србије и Маћедоније.
[Дивац, Недељко] II. Прилог за познавање колеоптерске фауне у Старој Србији и Маћедонији.
[Дивац, Недељко] III. Прилог за познавање хемиптерске фауне у Старој Србији и Маћедонији.
[Стојићевић, Душан] IV. Пауци (Araneae).
7. (1909): Грађа за флору Старе Србије и Македоније I. (прештампано из часописа: Просветни гласник).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 7 (штампа: Државна штампарија Краљевине Србије, Београд).
Ранојевић, Ник.: I. Прилог флори Старе Србије и Македоније.
Кошанин, Н.: II. Прилог флори планина Кораба и Бистре.
8. [Павловић, Петар С.] (1910): Орнитолошке белешке из Музеја Српске Земље (прештампано из часописа: Наставник).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 8 (штампа: Давидовић, Београд).
9. Павловић, П. С. (1910): Дилувијални мекушци из околине Београда (прештампано из часописа: Наставник).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 9 (штампа: Давидовић, Београд).
10. Кошанин, Недељко (1910): Елементи Власинске флоре (Algae, Bryophyta, Pteridophyta et Phanerogamae) (прештампано из часописа: Просветни гласник).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 10 (штампа: Државна штампарија Краљевине Србије, Београд).
11. (1913): Грађа за флору Старе Србије и Македоније II (прештампано из часописа: Наставник).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 11 (штампа: Давидовић, Београд).
Петровић, Јордан: I. Прилог флори планине Даутице и околине манастира Трескавица.
Митрановић, Данка: II Неколико података о флори околине Плевља.
12. [Панчић, Јосип] (1914): Прво Панчићево путовање са лицејцима по Србији (прештампано из часописа: Наставник).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 12 (штампа: Давидовић, Београд).
13. Павловић, П. С. (1920): Принове Музеја Српске Земље (прештампано из часописа: Glasnik hrvatskog prirodoslovnog društva).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 13 (штампа: [s.n.], Београд).
14. Павловић, П. С (1920): Јестаственичка струка у Србији (прештампано из часописа: Glasnik Muzejskog društva za Slovenijo).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 14 (штампа: Narodna Tiskarna, Ljubljana).
15. Павловић, П. С. (1922): Принове Музеја Српске Земље (прештампано из часописа: Геолошки анали Балканског полуострва).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 15 (штампа: Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд).
16. Павловић, П. С. (1923): Принове Музеја Српске Земље (прештампано из часописа: Геолошки анали Балканског полуострва).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 16 (штампа: Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд).
17. Павловић, П. С. (1926): Прилози за познавање терцијара у Србији = Matériaux por l’étude du tertiaire en Serbie (прештампано из часописа: Геолошки анали Балканског полуострва).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 17 (штампа:Државна штампарија Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд).
18. Стојићевић, Душан (1927): Народна имена риба у Србији (Noms populaires des poissons en Serbie).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 18 (штампа: Просвета, Београд).
19. Стојићевић, Душан (1929): Прави пауци у Србији = Araneae sund. les araignées de Serbie.- Музеј српске земље, [Посебно издање] 19 (штампа: Скерлић, Београд).
20. Стојићевић, Душ. (1932): Приновљене птице.- Музеј српске земље, [Посебно издање] 20 (штампа: Просвета, Београд).
21. Стојићевић, Душан (1938): Научна имена српско-хрватских птица (прештампано из часописа: Југословенске шуме).- Музеј српске земље, [Посебно издање] 21 (штампа: Привредни преглед, Београд).
22. Стевановић, Петар (1941): Прилог за познавање понтиског ката (горњо-конгериских слојева) у Србији и Срему. - Музеј српске земље, [Посебно издање] 22 (штампа: Светлост, Београд).