Баденске шкољке југоисточног обода Панонског басена

950.00 рсд

Монографија
Посебно издање Природњачког музеја у Београду, Књига 44

Аутор: Гордана Јовановић
Издавач: Природњачки музеј у Београду
Број страна: 136
Језик: Српски, ћирилица
Тип повеза: Меки повез
Формат: 24 цм
Година издања: 2018.
Кључне речи: шкољке, баден, Панонски басен, Централни Паратетис, стратиграфија; палеоекологија, палеобиогеографија;
ISBN 978-86-82145-56-1

Категорија:

Опис

У књизи су анализирани и описани подаци о најважнијим представницима шкољака сакупљених на подручју јужног обода Панонскиг басена – њихов таксономски положај, порекло, миграције, географско распрострањење и услови у којима су живеле. Ова монографија представља делимично измењену и допуњену докторску дисертацију ауторке и садржи бројне информације о јединственом геолошком догађају из миоценске епохе (Средњомиоценски климатски оптимум), када су истраживани терени били преплављени последњим правим топлим морем нормалног салинитета. Као синтеза ранијих и најновијих сазнања, ова публикација пружа одговоре на комплексна питања из области палеобиодивезитета, распореда копнених и водених средина, веза између појединих басена и подбасена, а поставља и питања, која се односе на будућа палеонтолошка и биостратиграфска истраживања.