Позив на предавање др Марјана Никетића, музејског саветника Природњачког музеја

Позивамо вас на јавно предавање на тему „Критички осврт на концепте инфраспецијске класификације васкуларних биљака и осталих организама“ које ће Марјан Никетић, музејски саветник Природњачког музеја и дописни члан САНУ одржати  у уторак, 11. априла 2023. године, у 12 сати, у Огранку САНУ у Нишу, Универзитетски трг, број 2 (Мултимедијална сала Универзитета у Нишу, број 8).

                                                           Р е з и м е

Инфраспецијска класификација има дугу историју у систематици и настала је упоредо са Линеовим системом биноминалне и триноминалне номенклатуре. За различите групе живих организама дефинисани су различити инфраспецијски нивои као и критеријуми за вредновање њиховог статуса. У Међународном номенклатурном кодексу биљака, алги и гљива исти нивои класификације неадекватно су дефинисани за различите полифилетске групе организама. Будући да код васкуларних биљака таксони настају различитим еволуционим механизмима и имају различит начин репродукције, за њихово рангирање се примењују различити критеријуми. За правилно вредновање врста и инфраспецијских таксона, поред индикативних кариолошких, генетичких и фитохемијских својстава, неопходно је установити и њихову морфолошку особеност. Код животиња су одавно 

установљени критеријуми за квантификовање и вредновање подврста на основу правила бимодалне дистрибуције, које допушта до 25% преклапања главних дијагностичких карактера. Предложено модификовано правило квантификације дијагностичких морфолошких карактера за подврсте копнених биљака знатно је флексибилније, јер претпоставља знатно већа преклапања. Поред тога, код неких биљних врста уочен је асиметрични мод морфолошке и генетичке варијације припадајућих подврста који се не уклапа у устаљене еволутивне обрасце. Ова одступања су нарочито изражена код централне у односу на периферне подврсте код парапатријског типа дистрибуције. Имајући у виду наведене специфичности и недоречену дефинисаност инфраспецијских таксона, за њихово издвајање је неопходан критички, селективан и интегративни приступ.