Затворена је изложба „Природа и језик“

Обавештавамо вас да је изложба „Природа  и језик“ завршена 26. новембра 2023. године.

Изложба је кроз 5 тематских целина, мултидисциплинарним приступом представила јавности више различитих области: језик природе и математичке правилности у природи; начине комуникације међу живим бићима, укључујући коришћење мириса, феромона и боја; како настају говор и глас на основу грађе мишићног органа, језика, и усне дупље; како се преносе информације међу људима, животињама и биљкама, али и ћелијама, као и многе друге феномене у природи.

Изложба је привукла пажњу великог броја посетилаца, а посебно школске публике.

Хвала вам на указаном поверењу.