Saopštenje o gašenju Prirodnjačkog muzeja

Iako zaposleni i rukovodstvo Prirodnjačkog muzeja nisu konsultovani, nezvanično su saznali da se planira ukidanje samostalnosti ove institucije u godini kada slavi jubilej 125 godina od osnivanja. Naime, predviđeno je prevođenje Prirodnjačkog muzeja u status radne podjedinice Zavoda za zaštitu prirode, ustanove potpuno drugačijeg profila. Pripremne aktivnosti za „transfer“ su uveliko odmakle u Ministarstvu za kulturu i informisanje. Realizacijom ove namere urušava se više od veka kontinuiteta jedne od naših najstarijih institucija nauke i kulture, koju su osnovali najumniji ljudi Srbije u 19. veku, temeljeći tu potrebu na radu Josifa Pančića i njegovih naslednika koji su davali svoj doprinos. Jovan Žujović, Petar Pavlović, Sava Petrović, Arčibald Rajs, i mnogi drugi. Prirodnjački muzej je bio inicijator i mesto gde su nastali današnji Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i današnji Zavod za zaštitu prirode.

Prelazak od statusa republičke muzejske  ustanove kulture pod ingerencije i upravu Zavoda za zaštitu prirode je nezamislivo bez izmena zakona o kulturi, zakonu o kulturnim dobrima i drugih koji regulišu status nacionalnih muzeja, tako da ovaj „transfer“ neminovno vodi i gašenju Prirodnjačkog muzeja u obliku u kakvom je postojao i funkcionisao do sada. I kako funkcionišu prirodnjački muzeji svuda u svetu, kao posebne i specifične ustanove od višestrukog kulturnog, naučnog i edukativnog  nacionalnog interesa. Takva uloga mu je i bila namenjena Strategijom  razvoja kulture Republike Srbije od 2020. do 2029. koju je usvojila prošle godine Vlada Srbije, a u istoj Strategiji je predviđena i izgradnja nove zgrade Prirodnjačkog muzeja. Tako bi se Srbija i Beograd primakli svetskim metropolama čiji se prirodnjački muzeji nalaze u palatama u centru grada. Pariz, London, Beč, Sarajevo, Skoplje… Umesto toga, Srbija postaje prva zemlja u svetu koja ukida svoj prirodnjački muzej. Vredna prirodna baština od vremena Pančića do najnovijih međunarodno priznatih vrednih otkrića prepušta se na upravljanje ustanovi koja se ne bavi muzeologijom već sasvim drugim, specijalizovanim aspektima životne sredine i prirode.