Pošta Srbije i Prirodnjački muzej u Beogradu promovisali izdanje poštanskih maraka Evropa 2021. sa zaštićenim vrstama ptica u Srbiji

Poštanska marka Stepski soko (Falco cherrug) kandidat je Srbije na izboru za najlepšu poštansku marku Evrope, koji traje do 9. septembra, a u onlajn glasanju mogu učestvovati svi građani.

JP Pošta Srbije je u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom u Beogradu realizovala ovogodišnje izdanje prigodnih poštanskih maraka Evropa, sa dve marke sa motivima  ugroženih ptica na tlu Srbije: ušata ševa – Eremophila alpestris i stepski soko – Falco cherrug. Izdanje prati i jedan prigodan koverat prvog dana, a pušteno je u opticaj 12. maja. 

Emisiju Evropa Pošta Srbije izdaje svake godine, kao jednu od najvažnijih emisija godišnjeg programa, i takmiči se na evropskom izboru za najlepšu marku, koje sprovodi Asocijacija javnih poštanskih operatora PostEvropa svake godine na određenu zadatu temu. 

Stručnu saradnju pružio je dr Marko Raković, viši kustos-ornitolog Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, dok je umetnička realizacija izdanja delo mr Marije Vlahović, kreatorke maraka Pošte Srbije.