IZUZETAN NALAZ PTICE MODROVRANE (Coracias garrulus) MARKIRANE PRSTENOM SRPSKOG CENTRA ZA MARKIRANJE ŽIVOTINJA

MARKIRANA U BAČKOJ – NAĐENA U NAMIBIJI I … VRAĆA SE U SRBIJU!

Svake godine milioni ptica se s jeseni sele sa svojih gnezdećih teritorija na povoljnija mesta za preživljavanje tokom zime, a s proleća sa svojih zimovališta na gnezdeće teritorije. Osnovna naučna metoda za praćenje seobe ptica i sakupljanje podataka o njihovom životu je prstenovanje. Ova metoda je zasnovana na pojedinačnom obeležavanju ptica, pre svega aluminijumskim nožnim markerima. Ponovni nalazi prstenovanih ptica obezbeđuju podatke o početku i završetku seobe, selidbenim putevima, dužini seobe, dužini života i slično.

Sistematsko i organizovano obeležavanje ptica na teritoriji Srbije u današnjim granicama, sa manjim prekidima, odvija se takoreći, od samog početka upotrebe te tehnike u Svetu, još od 1908. godine. U okviru Prirodnjačkog muzeja 1993. godine, osnovan je Centar za markiranje životinja, kao posebna radna jedinica, čiji je cilj koordinisanje markiranja ptica i slepih miševa na teritoriji Republike Srbije. Saradnici Centra za prstenovanje ptica imaju na raspolaganju 15 veličina aluminijumskih prstenova od 1.8 mm do 30 mm (Slika 1). Osim toga, u novije vreme radi lakšeg praćenja ptica, koriste se i plastični prstenovi u boji i krilne markice. Od 1993. do danas, prstenovano je preko 300.000 ptica iz 241 vrste, a obrađeno više od 18.000 nalaza.

Od 2003. godine, saradnik Centra za markiranje životinja gospodin Oto Sekereš, sa saradnicima iz Udruženja ljubitelja prirode „Riparia“ započeo je aktivnu zaštitu modrovrane Coracias garrulus, što podrazumeva i prstenovanje adultnih jedinki i mladunaca i praćenje njihove seobe. Do sada je obeleženo preko 4.000 jedinki, a zabeleženo 35 ponovnih nalaza ptica prstenovanih u Srbiji, a pronađenih u inostranstvu.

Krajem februara ove godine od dugogodišnjeg namibijskog prstenovača Dirka Heinriča primili smo nalaz „naše“ modrovrane sa aluminijumskim markerom MUS BELGRADE 304956 i žutim plastičnim prstenom sa oznakom VW3. Jedinka modrovrane, koju je kao mladunca u gnezdu prstenovao saradnik Centra Jožef Šihelnik u okolini Bačke Topole, 12. jula 2019. godine, pronađena je povređena na farmi u Otjiwarongo u Namibiji 28. februara 2020. godine. Ptica je prebačena u NARREC (Namibia Animal Rehabilitation Researč and Education Center), gde se nakon tronedeljnog boravka uspešno oporavila. Modrovrana je puštena na slobodu u nadi da će imati dovoljno vremena da se pripremi za seobu dugu 7.386 km, koliko iznosi rastojanje od mesta prstenovanja do mesta nalaza.

Nadamo se da će na vreme stići svojoj kući u Bačkoj i želimo joj srećan put i uspešan let na putanji prepunoj izazova i opasnosti.

Priložene su originalne fotografije.