Природњачки музеј део акције „Дарујем ти књигу“

Поводом Дана дечије књиге (2. април) и Међународног дана књиге и ауторских права (23. април), Природњачки музеј је подржао акцију „Дарујем ти књигу“ у организацији Гранског синдиката културе, уметности и медија „Независност“. Главна намера наведене акције представља подизање свести друштвене заједнице о значају постојања библиотека као значајних установа културе, отворених за јавност и слободних за коришћење.

Са фокусом на богаћењу библиотечких фондова у градовима у Републици Србији, акција је ове године усмерена ка оснивању библиотеке у селу Раброво. Музеј је поклонио новоформираној библиотеци села Раброво вредне монографске публикације из више научних области, за које верујемо да ће наћи своје читаоце врло брзо и допринети развоју науке и културе у својој заједници.