Предавање Природњачког музеја на Дечијем кампу „Стрелац“

У уторак, 4. јула завршио се још један дечји образовно-истраживачки камп „Стрелац“ у коме је Природњачки музеј учествовао по четврти пут.

Дечији камп у Стрелцу  је петодневни образовно-васпитни, научно-истраживачки камп за децу основношколског узраста, као и за децу из осетљивих друштвених група у Стрелцу и околини, усмерен на подршку ученицима у развоју њихових талената и потенцијала, али и на промоцију богатог биолошког и геолошког наслеђа овог краја.

 Истраживачке теме које се током трајања манифестације обрађују са децом су разноврсне и један део њих је посвећен богатом биолошком и геолошком наслеђу овог краја: флора и фауна југоисточне Србије; рељеф, геологија и морфологија; екологија и заштита животне средине (вода, ваздух, земљиште).

Природњачки музеј је и ове године учествовао у манифестацији са програмом који је обухватао мини изложбу неких од екпоната из збирки музеја, предавања на тему „Изумирање врста крајем креде“, радионице у којој су деца могла да користе неке од геолошких алата у припреми и  обради геолошког материјала, као и теренског рада и обиласка оближњег геолошког профила.

Испред Природњачког музеја, Ранко Пејовић, кустос палеозоолог и Симка Вукојевић, музејски педагог су учестовали у реализацији овог програма.