Позив на предавање „Животиње у српској фразеологији“

Позивамо Вас на предавање

„Животиње у српској фразеологији“

аутора др Слободана Новокмета, вишег научног сарадника у Институту за српски језик САНУ

у петак, 17. новембра 2023. у 18 сати

Галерија Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5, Београд

Људски и животињски свет испреплетани су на различитим нивоима. С обзиром на то да је језичка слика света одраз стварности једне заједнице, није необично што се у српском језику номинују животиње (нпр. коњ, вук, медвед, змија), које се доживљавају као носиоци одређених културолошких стерeотипа заснованих на традицији и слици света те културе. 

Научна делатност др Слободана Новокмета представљена је кроз лексикологију и лексикографију (бављење вишезначним речима, њиховим статусом и начином лексикографске обраде, лингвокултурологијом, али и различитим питањима норме српског језика и језичке културе). Предмет његовог научног интересовања је и српски језик на интернету у могућностима дигиталног окружења.

Предавање ће бити одржано у амбијенту изложбе „Природа и језик“, која представља тренутну поставку у Галерији Природњачког музеја на Калемегдану. 

Улаз је слободан.

Добро дошли!