Учешће Природњачког музеја на састанку БДС

Дана 10.11.2023. године je организован Округли сто Библиотекарског друштва Србије, у Даљу (Хрватска) у сарадњи са Удружењем Ђорђе Оцић из Даља. На састанку је учествовала библиотекарка Природњачког музеја, Оливера Аломеровић која је представила историјски развој библиотеке Музеја, једне од најстаријих библиотка на овим просторима, као и даље планове за вођење библиотеке.

Округлисто под називом „Формирање специјалних библиотека и њихов значај у научно-истраживачком процесу“ има за циљ да пружи подршку библиотекарима специјалних библиотека свих типова у погледу њиховог управљања и научно-истраживачког рада. Програм Округлог стола формиран је с идејом о значају интердисциплинарног приступа који захтевају специјалне библиотеке, те су учесници из Србије, Хрватске и Чешке својим предавањима покрили различите академске области.

Библиотека Природњачког музеја је међу најстаријим специјалним библиотекама у Србији. Званично је основана 1903, али први подаци о библиотечкој и издавачкој делатности потичу из 1899. године.

Библиотечки фонд се од оснивања непрестано увећавао куповином, разменом или поклоном и данас фонд има више од 22000 наслова монографске публикације, 1255 наслова часописа, 1032 геолошких и географских карата и више од 200 рукописа. У фонду Библиотеке највреднији је велики број старих и ретких књига, прва издања, и комплети многобројних значајних научних часописа из целог света.