Kako izgleda deo saradnje dva Prirodnjačka muzeja?

Dr Oleg Mandić, naučni saradnik i kustos paleontolog Prirodnjačkog muzeja u Bečy, NhM Naturhistorisches Museum Wien, u saradnji sa dr Gordanom Jovanović, kustosom paloentologije iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu je započeo proučavanja holotipova školjaka iz gornjeg miocena Srbije, kako bi se doneli najnoviji zaključci o vrlo aktuelnim geološkim temama: sastav fosilnih zajednica školjaka, njihova evolucija i rasprostranjenje tokom gornjeg miocena.

Paleontološke zbirke izuzetne naučne vrednosti iz Srbije i inostranstva brižljivo se čuvaju u našem Muzeju, a među najbrojnijim su fosili neogenih mekušaca sakupljeni u periodu od osnivanja Muzeja pa do danas.

U poslednjih nekoliko godina stručnjaci evropskih muzeja su pokazali veliko interesovanje za ovaj fosilni materijal, nakon čega je u koautorstvu sa dr Gordanom Jovanović objavljeno više publikacija u časopisima međunarodnog značaja.

Zbirke Prirodnjačkog muzeja u Beogradu su posetom dr Mandica obogaćene sa nekoliko stotina odlično očuvanih primeraka badenskih mekušaca iz čuvenog lokaliteta Gainfarn kod Beča.