Инспирација за веће поштовање, разумевање и управљање
природним наслеђем Србије

Природњачки музеј је основан званичним указом 19. децембра 1895. године. Данас обележавамо тај значајан дан и 127 година континуитета.