Др Марјан Никетић изабран за дописног члана САНУ

др Марјан Никетић

 

Изборна скупштина Српске академије наука и уметности изабрала је нове редовне, дописне и иностране чланове. Велика нам је част што је међу њима и наш колега др Марјан Никетић, музејски и научни саветник и угледни српски ботаничар који је од сада дописни члан Одељења хемијских и биолошких наука.

Марјан С. Никетић рођен је 26. фебруара 1961. године у Нишу. Докторску дисертацију одбранио је 2007, а 2015. године изабран је у звање, научни саветник у области природно-математичких наука – биологија.

Од 1987. године запослен је у Природњачком музеју у Београду, где обавља послове кустоса. Стекао је и највише стручно звање, музејски саветник. Током рада у музеју посветио се ботаничким истраживањима балканских земаља, у оквиру активности музеја, као и у више научних пројеката.

Сакупио је преко 40 000 ексиката за хербаријум музеја, од чега око 400 налаза припада новим таксонима за ову збирку. Такође је пронашао 160 врста и подврста непознатих за флору Србије и околних земаља. Аутор је или сарадник на двадесетак музејских изложби, од којих je посебно значајна „Дрво или живот сам” одржана у Галерији САНУ 2012. године.

На Универзитетима у Београду и Новом Саду био је ментор за три и члан комисије за 11 докторских дисертација.

Досадашњи истраживачки рад др Марјана Никетића претежно се одвијао у областима фитотаксономије, флористике и фитогеографије. Библиографски опус обухвата 147 публикованих научних радова, 3 монографије и 50 поглавља у монографијама. Никетић је, између осталог, самостално или у сарадњи са другим ауторима, валидно описао и публиковао осам нових врста и један хибрид за науку, док је још четири нове врсте прелиминарно објавио.

Поред ових истраживања, М. Никетић се бавио и проблематиком заштите природних добара, студијама биотичких односа биљака и фитопатогена, хемотаксономским, кариолошким, филогеографским, молекуларним анализама, итд. Посебну пажњу посветио је и интеграцији биолошких података у информационе системе. Његова апликација за процену степена угрожености таксона у службеној је употреби за конзервационе пројекте на републичком нивоу.

Честитамо драгом колеги и желимо нове успехе у даљем раду!