Dani evropske baštine 2021.
„Kulturno nasleđe za sve“ (Nasleđe: All Inclusive)

IZLOŽBA „KAVIJAR

GalerijaPrirodnjačkogmuzejanaKalemegdanu

Autor: Dubravka Vučić, viši kustos

2124. septembar – Ulaz slobodan

 

Zanimljiva priča o izuzetno cenjenoj poslastici-kavijaru. Izložba prikazuje podatke o vrstama riba od kojih se pravi kavijar, njihovom razmožavanju, rasprostranjenosti u svetu, statusu u prirodi, stepenu i faktorima ugroženosti, kao i činjenice o merama i naporima koje čovečanstvo preuzima da bi se ove značajne vrste očuvale u prirodi. Ispunjen tradicijom, znanjem i intrigama, kavijar je zadivljujuće delo kulinarske, prirodne i kulturne baštine.

Galerija ima i ulaz koji osobama sa posebnim potrebama omogućava bezbedan i lak pristup.

Najava grupnih poseta na telefon: 011 3284 317 ili na mejl galerija@nhmbeo.rs

 

Botanička radionica

LEKOVITE BILJKE U NAŠOJ OKOLINI

Prirodnjački muzej, Njegoševa 51

29. septembar 2021. u 12 časova

Autor: Dr Marko LJ. Nestorović, muzejski savetnik

 

U Prirodnjačkom muzeju, povodom ovogodišnje kulturne manifestacije Dani evropske baštine 2021., planira se realizacija kreativne botaničke radionice Lekovite biljke u našoj okolini. Pomenuta radionica je obrazovnog karaktera, nastaje kao rezultat interaktivnog rada učenika i kustosa muzeja. Jedan od prioritetnih ciljeva je da se učenici praktično obuče da samostalno prepoznaju ove biljke u svom okruženju. Na radionici primereno školskom uzrastu biće predstavlje najpoznatije lekovite biljke koje se koriste u narodnoj medicini.

Prijava za radionicu na telefon: 011 3442 265, ili mejl: marko.nestorovic@nhmbeo.rs

 

 

Edukativna radionica

SIJESTA U MUZEJU

Prirodnjački muzej, Njegoševa 51

30. septembar 2021. u 12 časova

Autor: Dragana Vučićević, kustos

Radionica će obraditi dva ili tri muzejska predmeta na lak i zabavan način. Topli septembarski dan još uvek čuvaju letnju atmosferu Sunca i vreline, kada se mnogi povlače u hladovinu. Šta se dešava sa  devetopojasnim oklopnikom, armadilom? Šta tada radi kormoran, a šta se dešava sa ramondom kada je suša?

Prijava za radionicu na telefon: 011 3442 265, ili mejl: draganav@nhmbeo.rs

 

25. MEĐUNARODNANOĆSLEPIHMIŠEVA

GalerijaPrirodnjačkogmuzejanaKalemegdanu

2. oktobar 2021. u 19 časova

Autor: dr Milan Paunović, muzejskisavetnik

Tradicionalna manifestacija posvećena slepim miševima, njihovoj biologiji, ekologiji i zaštiti, kao i suživotu sa ljudima. Program obuhvata multimedijalna predavanja o slepim miševima, razgovor stručnjaka sa građanima, izveštaj o pozivima građana i intervencijama stručnjaka, dok poseban segment čini prikazivanje živih primeraka slepih miševa publici i njihovo puštanje na slobodu.

 

Izložba

ZMIJE BALKANSKOG POLUOSTRVA

Gradska opština Vračar

27-29. septembar 2021.

Predavanje: 27.9.2021, u 12 časova

Autor: Rastko Ajtić, herpetolog

Osnovna ideja predavanja je upoznavanje javnosti sa zmijama Balkanskog poluostrva, njihovom anatomijom, morfologijom, fiziologijom i ulogom koju one imaju u prirodi. Deo predavanja će biti posvećen otrovu zmija i njegovom dejstvu na organizam životinja i ljudi. Osim pomenutog prisutni će imati priliku da se upoznaju i sa postankom i poreklom zmija kao i njihovom klasifikacijom.