Bilten Prirodnjačkog muzeja među vodećim nacionalnim naučnim časopisima

Početkom dvadesetog veka, od 1903. godine, započeta je naučna izdavačka delatnost Prirodnjačkog muzeja, tada Muzeja srpske zemlje. Štampane su sveščice sa tekstovima o zbirkama u Muzeju ili na temu prirodnjačkih nauka. Prvi broj naučnog časopisa Prirodnjačkog muzeja izdat je 1948. godine pod imenom GLASNIK PRIRODNJAČKOG MUZEJA SRPSKE ZEMLJE. Prirodnjački muzej od 2008. godine izdaje novu seriju svog naučnog časopisa pod nazivom BULLETIN OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM IN BELGRADE. od najnovijeg broja za 2020. godinu uvršćen je u kategoriju vodećih nacionalnih časopisa (kategorija M51) za biologiju, geološke nauke i astronomiju.
Sve dosadašnje objavljene brojeve u elektronskoj formi možete preuzeti sa vebsajta Prirodnjačkog muzeja na stranici Bilten Prirodnjačkog muzeja.