Билтен Природњачког музеја међу водећим националним научним часописима

Почетком двадесетог века, од 1903. године, започета је научна издавачка делатност Природњачког музеја, тада Музеја српске земље. Штампане су свешчице са текстовима о збиркама у Музеју или на тему природњачких наука. Први број научног часописа Природњачког музеја издат је 1948. године под именом ГЛАСНИК ПРИРОДЊАЧКОГ МУЗЕЈА СРПСКЕ ЗЕМЉЕ. Природњачки музеј од 2008. године издаје нову серију свог научног часописа под називом BULLETIN OF THE NATURAL HISTORY MUSEUM IN BELGRADE. од најновијег броја за 2020. годину увршћен је у категорију водећих националних часописа (категорија М51) за биологију, геолошке науке и астрономију.
Све досадашње објављене бројеве у електронској форми можете преузети са вебсајта Природњачког музеја на страници Билтен Природњачког музеја.