21. Европски Kонгрес херпетолога

Jуче је у Коларчевoj задужбини у Београду свечано отворен 21. Европски Конгрес херпетолога.

Конгрес ће трајати од 5. до 9. септембра 2022. године, а у суорганизацији учествује и Природњачки музеј у Београду.

Конгрес има за циљ да окупи стручњаке за заштиту природе и доносиоце одлука који деле заједнички интерес у херпетологији у погледу очувања и заштите гмизаваца и водоземаца. Фокус ће бити постављен на теме као што су  климатске промене и њихов утицај на водоземце и гмизавце, обнављање станишта, заштиту, генетику очувања, филогеографију, еволуцију и развој водоземаца и гмизаваца.

Више о свему пронађите на https://www.seh-congress-belgrade2022.com/