„U kamenu svetlosti trag“

Pozivamo Vas da medijski ispratite otvaranje nove izložbe Prirodnjačkog muzeja u Galeriji Prirodnjačkog muzeja, Mali Kalemegdan 5, Beograd

„U kamenu svetlosti trag“

u subotu, 3. jula 2021. godine u 19 časova.

Autorka izložbe: prof. dr Kristina Šarić, 

Rudarsko-geološki fakultet Beogradskog univerziteta

Pozdravnu reč održaće g-din Slavko Spasić, v.d. direktora muzeja, a o izložbi će govoriti autorka, prof. dr Kristina Šarić. 

Izložbu će otvoriti g-din Adrijan Fajks, direktor Austrijskog kulturnog foruma.

Prirodnjački muzej u Beogradu, u saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Austrijskim kulturnim forumom Beograd, uz podršku  Austrijske ambasade u Beogradu i Montan univerziteta u Leobenu (Austrija), predstavljaju izložbu U kamenu svetlosti trag, autora prof. dr Kristine Šarić sa Rudarsko-geološkog fakulteta. Saradnici na izložbi su: Adrijan Fajks, direktor Austrijskog kulturnog foruma, Hans-Jirgen Gavlik i Tatjana Milić Babić, viši kustos petrolog Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.

Izložba je organizovana povodom 150 godina srpsko-austrijskog istraživanja koje je dovelo do nastanka geološke karte Srbije.

Izložba U kamenu svetlosti trag poziva na dva paralelna putovanja.

Prvo putovanje je vremeplovom kroz 150 godina srpsko-austrijskog istraživanja koje je dovelo do nastanka geološke karte Srbije, što je omogućilo do danas bolje razumevanje geologije Alpa i Dinarida i stalne razmene znanja i istraživača iz oblasti geoloških nauka između Srbije i Austrije. 

Drugo putovanje, na kome pratimo put svetlosti kroz kamen, omogućila je austrijska donacija Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu polarizacionog mikroskopa za propuštenu svetlost 2002. godine. Kada kamen isečemo u vidu veoma tanke pločice, koju potom poliramo istanjujući je do debljine od samo nekoliko stotih delova milimetra, on „oživi” – postaje proziran, tako da mnogi njegovi minerali počnu da propuštaju svetlost kroz sebe, otkrivajući tajanstvenu lepotu kamena. Da bismo uživali u toj pojavi, pored te tanke pločice koju zovemo petrografski preparat, potreban nam je još i polarizacioni mikroskop za propuštenu svetlost. Na njemu se ispituju optička svojstva minerala nastala prolaskom linearno polarisane svetlosti kroz njih, koja se trajno beleže na fotomikrografijama. 

Ove čudesne slike ne pružaju samo informacije o geologiji; takođe ih vredi posmatrati kao umetnička dela prirode, kao minijature u kojima se vreme kristalizovalo i zahvaljujući kojima se na vrlo jedinstven način može stupiti u dijalog sa ljudskim postojanjem, neraskidivo vezanim za kamen.

Izložba će biti obogaćena jedinstvenim eksponatima stena iz Zbirke stena Prirodnjačkog muzeja u Beogradu, među kojima će biti izložene: mikašist sa granantom; fonolit – veoma retka stena kod nas i u svetu, sa područja Beograda; bigar – stena koja nastaje u hladnoj slatkovodnoj sredini oblaganjem kalcijum karbonata oko delova biljaka; kao i primerci prirodnog dekorativnog kamena poreklom iz Srbije i Beograda, među kojima su – gabro sa labradorom, travertin, organogeni krečnjaci i mermer. 

Prirodnjački muzej je jedan od najstarijih muzeja u Srbiji. Ove godine obeležava prestižni jubilej – 125 godina od njegovog osnivanja. U Muzeju se danas čuva 125 zbirki sa preko 1,6 miliona primeraka stena, minerala, fosila, biljaka, gljiva, životinja, lovačkih trofeja i lovačkog oružja. Zbirke predstavljaju ogromnu kulturnu i naučnu bazu, a u okviru njih se nalazi nekoliko stotina holotipova i unikatnih primeraka, po čemu je muzej posebno značajan. Serijom događaja, izložbi, publikacija i digitalnih programa, Muzej obeležava ovaj značajan jubilej.

Fotografija stene snimljena polarizacionim mikroskopom

Magmatska stena: dijabaz (Ždraljica, Kragujevac); ukršteni nikoli; duža ivica snimka 6 mm. Autor forografije dr. Kristina Šarić.