Sporazum o saradnji između Prirodnjačkog muzeja u Beogradu i Prirodnjačkog muzeja Crne Gore

Danas su u prostorijama Prirodnjačkog muzeja u Beogradu Slavko Spasić, v.d. direktora Prirodnjačkog muzeja u Beogradu i Natalija Čađenović, direktor Prirodnjačkog muzeja Crne Gore potpisali Sporazum o saradnji između ove dve reprezentativne nacionalne ustanove kulture.
Prirodnjački muzej u Beogradu i Prirodnjački Muzej Crne Gore dele zajedničke interese u oblasti muzeološkog rada, i sa ciljem unapređenja međusobne saradnje i doprinosa razvoju srpskih i crnogorskih kulturnih i naučnih veza.