Промоција књиге „Флора Србије“

У уторак, 14. март 2023. године у 13 часова у Свечаној сали САНУ je одржана промоција књиге „Флора Србије“. На трибини су говорили академик Владимир Стевановић, академик МАНУ Владо Матевски и дописни члан САНУ Марјан Никетић, музејски саветник Природњачког музеја.

После десетак година од издања II тома едиције САНУ, Флора Србије, изашао је и III том. Приказивање реда Caryophyllales, започето у II тому едиције, настављено је и у III према таксономским схватањима заснованим на комбиновању морфолошких и филогенетских истраживања. У овом тому неке од фамилија су обрадиле и написале наше колеге: музејски саветник и дописни члан САНУ, др Марјан Никетић, и кустос, др Урош Бузуровић. Др Марјан Никетић и академик Владимир Стевановић су уредници публикације.

Рад на оваквим капиталним делима, као што је Флора Србије, захтева многобројна теренска истраживања, прикупљање материјала и њихово смештање у хербарске збирке, међу којима је и хербаријум Природњачког музеја. Затим следи његова музеолошка и научна обрада. Захваљујући укупном прогресу у савременој ботаници, као и подацима из хербарских збирки и из литературе, долазимо до сазнања о актуелним научним и народним називима биљака, њиховој класификацији, морфологији и екологији, као и о њиховом распрострањењу на простору наше земље, а и шире.

У III тому Флоре Србије, поред морфолошких описа, података о станишту и кључева за идентификацију, за сваку биљну врсту и подврсту постоји цртеж, као и карта њене дистрибуције у Србији.

Ново издање можете купити у САНУ.