Извештај о Планети у Природњачком музеју

У Природњачком музеју је 14.10.2022. одржана конференција за штампу на којој је приказан Извештај о Планети једне од највећих међународних организација за очување природе – WWF-а. Објављени су научни подаци о стању Земље и здрављу екосистема прикупљени у последње две године. Тачније о променама које подразумевају смањење биљних и животињских популација и последицама климатских промена на жива бића. Наведени извештај је истовремено објављен у бројним земљама света.

Горан Секулић из WWF Adria-Srbija је указао да ово четрнаесто издање Извештаја о Планети открива шокантне бројке смањења броја живих организама.

Да би бацили више светла на ситуацију код нас, др Борис Иванчевић је презентовао прелиминарне резултате пројеката у којима учествује или их води Природњачки музеј, а тичу се очувања природе у Србији.