Како изгледа део сарадње два Природњачка музеја?

Др Олег Мандић, научни сарадник и кустос палеонтолог Природњачког музеја у Бечy, NhM Naturhistorisches Museum Wien, у сарадњи са др Горданом Јовановић, кустосом палоентологије из Природњачког музеја у Београду је започео проучавања холотипова шкољака из горњег миоцена Србије, како би се донели најновији закључци о врло актуелним геолошким темама: састав фосилних заједница шкољака, њихова еволуција и распрострањење током горњег миоцена.

Палеонтолошке збирке изузетне научне вредности из Србије и иностранства брижљиво се чувају у нашем Музеју, а међу најбројнијим су фосили неогених мекушаца сакупљени у периоду од оснивања Музеја па до данас.

У последњих неколико година стручњаци европских музеја су показали велико интересовање за овај фосилни материјал, након чега је у коауторству са др Горданом Јовановић објављено више публикација у часописима међународног значаја.

Збирке Природњачког музеја у Београду су посетом др Мандица обогаћене са неколико стотина одлично очуваних примерака баденских мекушаца из чувеног локалитета Гаинфарн код Беча.