Изложба Прича о нама

Изложба Прича о нама, којом је обележен почетак јубиларне године, отворена је у Галерији Природњачког музеја на Малом Калемегдану, 29. децембра 2020. године. У оквиру четири целине, Кабинет реткости, Из архиве Природњачког музеја, Из збирки Природњачког музеја и Савремени период Музеја, на популаран начин широј јавности хронолошки су представљени докумени који сведоче о формирању и настанку музеја, борби за опстанак његових музеалаца, важним догађајима и личностима који су обележили поједине кључне фазе током 125 година постојања Музеја, као и иницијативе, музеолошке активности, научна и стручна истраживања и просветно-педагошки рад једне од настаријих културних и научних институција у Србији. Изложбене елементе чине 30 паноа. Изложбени експонати обухватају многобројне историјски и научно значајне и вредне предмете из ризнице Музеја (узорци стена и минерала, примерци фосила, препариране животиње и птице, ентомолошки материјал, хербаријумски листови, ловачки трофеји, течни препарати) као и документе из архиве и фототеке Музеја (фотографије, књиге, рукописи, забелешке). Овом приликом премијерно су приказани поједини примерци из иницијалног фонда Музеја, добијени на поклон од Велике школе и многобројних дародаваца почетком XX века. Осим експоната, архивских докумената и фотографија, изложбу прати и мултимедијални садржај, документарни филм снимљен 1995. године у продукцији РТС, поводом обележавања 100 година од оснивања Музеја, као и фотоматеријал из живота и рада музејских прегаоца. Изложба ће бити отворена за јавност до априла 2021. године.