Еволуција и Атлантида

У суботу, 15. октобра 2022. у 18:30 часова

Наслеђене слике о еволуцији природе

др Воислав Васић

Галерија Природњачког музеја, Калемегдан

Завршно предавање циклуса Еволуција и Атлантида. Шта смо баштинили од еволуције, ми људи? Мит о еколошкој кривици, греху, искупљењу и спасењу.

С времена на време добро је проверити бар неке од традиционалних слика о еволуцији, завирити у њих дубље или се одмаћи и погледати их шире. Једанаест таквих слика теме су овог предавања.

Ако је природа у кризи, онда је важније од свега разумети узроке и процесе који су до кризе довели. А то не може без изоштрених слика.

После милион година своје успешне еволуције, човек се нашао у чуду: мислио је да је победио природу а она му, иако на коленима, опасно прети. Баштињене слике о еволуцији природе више нису сасвим верне.