Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
09/08/2018

Одлука о додели уговора - откуп фосилаУ складу са Законом о јавним набавкама спроводи се преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, откуп фосила за палеоботаничку збирку.
Понуда достављена, сачињен записник о отварању понуда и записник о преговарању. Донет Извештај о стручној оцени понуда.
У складу са наведеним донета одлука о додели Уговора која је постављена на Портал Управе за јавне набавке 9.8.2018.

пдф одлуке о додели уговора – откуп фосила