Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
09/08/2018

Обавештење о закљученом уговору - хипогеичне гљиве иексикати гљива са подручја СрбијеУ складу са Законом о јавним набавкама, спроведен преговарачки поступак без објављивања позива за подношења понуда, откуп хипогеичних гљива и ексиката гљива са подручја Србије, закључени Уговори са изабраним понуђачима.

На основу члана 55. Закона о јавној набавци спроводи се поступак оглашавања и поставља обавештење о закљученом уговору наведених откупа.

пдф обавештења о закљученом уговору - хипогеичне гљиве

пдф обавештења о закљученом уговору - ексикати гљива са подручја Србије