Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак Волим природу
24/07/2018

Покренут Преговарачки поступак без објављивања позива - откуп фосилаПокренут Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, откуп геолошког материјала, фосила. Поступак спроведен у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.
Управи за јавне набавке прослеђен захтев за основаност примене наведеног поступка.
Мишљење позитивно.
У складу са наведеним, спроведен поступак, израђена Конкурсна документација и обавештење о покретању поступка. Постављени на Портал Управе 24.7.2018.

пдф Обавештења о покретању преговарачког поступка
пдф Конкурсне документације