Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
31/05/2018 | Vest

Oдговор на захтев за додатне информације и појашњења у вези са конкурсном документацијом бр. 2/504/2018У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама постављен одговор на захтев за додатне информације и појашњења у вези са конкурсном документацијом бр. 2/504/2018.

пдф одговора на постављени захтев за додатним информацијама, Партија II

пдф одговора на постављени захтев за додатним информацијама