Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
08/03/2018

Покренут је поступак јавне набавке - куповина електричне енергијеУ складу са планом набавки за 2018. донета је Одлука о покретању поступка
јавне набавке мале вредности, набавка добра-куповина електричне енергије.
Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.
На начином који је утврђен законом спроведен je поступак:

- израђена је Конкурсна документација са позивом за подношење понуда (постављена на Портал јавних набавки)

Конкурсна документацијеа ПДФ

Позив за подношење пoнуда ПДФ

- извршено је јавно оглашавање.