Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
01/03/2018

Саопштење за јавност поводом Светског дана дивљих животињаПриродњачки музеј у Београду се придружује Министарству заштите животне средине Републике Србије и другим државним институцијама, националним и међународним организацијама широм света у обележавању 3. марта, Светског дана дивљих врста, како би се указало на угроженост све већег броја дивљих врста биљака и животиња у природи и неопходност њиховог очувања.
Информисање јавности о дивљим врстама на Светски дан дивљих врста Природњачки музеј ће реализовати у сарадњи са Зоолошким вртом Палић. На малој изложби биће приказани предмети и деривати заштићених животињских врста који су били предмет илегалног међународног промета и који су заплењени на различитим граничним прелазима и царинским испоставама.
Наше све укупне акције заштите могу чинити одлучујућу разлику између опстанка или нестајања врста, како поводом овог дана поручују Уједињене Нације.

Слика 1. Аеродром Београд, 28.11.2012. Panthera pardus (крзна леопарда)

Слика 2. Аеродром Београд, 19.08.2016. Canis lupus

Слика 3. Келебија (заплена) 14.08.2013. Аra ararauna (жутоплава ара)

Слика 4.Околина Прешева, 23.12.2012. Заплењено 1327 барских корњача (Еmys orbicularis)

http://www.ekologija.gov.rs/obelezavanje-3-marta-svetskog-dana-divljih-vrsta/#more-24004


Сл. 1.

Сл. 2.

Сл. 3.

Сл. 4.