Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
28/12/2017

Поступак јавне набавке мале вредности- техничко обезбеђењeПоступак јавне набавке мале вредности, извршење услуге физичко техничког обезбеђења, са противпожарном заштитом, објеката и имовине, окончан закључивањем уговора.
Уговор о извршењу предметне услуге закључен, протеком рока за подношење захтева за заштиту права.
У складу са законом утврђеним поступком донето обавештење о закљученом
уговору, постављено на портал управе.

ПДФ