Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
05/12/2017

Одлука о додели уговора - обезбеђењеУ складу са чланом 108 Закона о јавним набавкама Наручилац је у обавези да одлуку о додели уговора објави на Порталу јавних набавки. Иста je и објављена 05.12.2017.
Наручилац је у обавези да одлуку о додели уговора објави и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.
У прилогу: Одлука о додели уговора - обезбеђење 4_12