Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
29/11/2017

Спроведен je преговарачки поступак - откуп реплика скелета лобања сисара.Спроведен je преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, откуп реплика скелета лобања сисара. Поступак спроведен у складу са чланом 36.став 1. тачка 2) Закона о јавним набавакама.
На портал Управе за јавне набавке обавештење о закљученом уговору о откупу
реплика скелета лобања сисара постављен 29.11.2017.

ПДФ