Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
29/11/2017

Одлука о додели уговора за откуп фосилаУ складу са законом утврђеним поступком и чланом 36.став 1 тачка 2) после
отврања понуда и спроведеног поступка донета је: ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за откуп фосила, за палеоботаничку збирку, збирку мезозојских и палеозојских инвертебрате Постављена на портал управе за јавне набавке 29.11.2017.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ПДФ