Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
24/11/2017

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку реплике скелетиПокренут преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда-откуп скелат лобања сисaра. Конкурсна документација и обавештење објављени су на Порталу и прослеђени понуђачу. Понуђач у складу са поступком доставио потребну документацију. У складу са законом настављен је поступак и донета Одлука о додели уговора у преговарачком поступку реплике скелети лобања која је објављена на Порталу управе за јавне набавке.

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку реплике скелети лобања ПДФ