Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
20/11/2017

Покренут преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудаУ складу са Законом о јавним набавкама поднет захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда.
Добијено позитивно мишљење од Управе за јавне набавке, Покренут преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
Поступак се спроводи у складу са чланом 36.став 1. Тачка 2). Поступак покренут ради откупа реплика лобања сисара (мулажи).
Конкурсна документација и обавештење о покретању поступка постављени на портал 20.11.2017. године.

Конкурсна документација ПДФ

Обавештење о покретању поступка ПДФ

Мишљење - реплике лобања сисара ПДФ