Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
17/11/2017

Конкурсна документација деловодни број 7/1457 измена и изјашњењеКонкурсна документација деловодни број 7/1457 од 31.10.2017. измена и изјашњење;

-Одговор на захтев за додатна питања и изјашњења у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама.
-Измена техничке и штампарске грешке у конкурсној документацији на страни 22. на основу захтева за додатна питања и изјашњења у вези са конкурсном документацијом, јавне набавке мале вредности физичко -техничко обезбеђење објекта имовине, опреме са противпожарном заштитом (7/1448 од 31.10.2017.)


Измена техничке и штампарске грешке у конкурсној документацији на страни 22 (ПДФ)

Захтев за додатним информацијама конкурсне документације (ПДФ)