Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
16/11/2017

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документацијеЗахтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације.
Одговор НА ПОСТАВЉЕНЕ ЗАХТЕВЕ : Захтев за додатне информације се односи на поступак јавне набавке мале вереднсоти физичко техничко обезбеђење објекта имовине и опреме са противпожарном заштитом деловодни број 7/1448 од 31.10.2017.

Захтев за додатне информације ПДФ