Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
13/11/2017

Одлука о покретању преговарачког поступкаУ складу са законом о јавним набавкама, поднет je захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка без обајављивања позива за подношење понуда.

На основу добијеног позитивног мишљења донета је одлука о покретању преговарачког поступка, израђена је конкурсна документација и обавештење о покретању поступка.

Конкурсна документација (ПДФ)

Обавештење о покретању поступка (ПДФ)