Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
10/11/2017

Поступак јавне набавке мале вредностиПокренут поступак јавне набавке мале вредности, извршење услуге физичко-техничког обезбеђења објекта, имовине, опреме са противпожарном заштитом.
На портал Управе за јавне набавке постављен позив за подношење понуда и конкурсна документација.