Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
09/11/2017

Поступак јавне набавкеУ складу са Чланомн 53. Закона о јавним набавкама, а на основу планираних активности које су предложене годишњим програмом рада са финансијским планом, доната је Одлука о покретању поступка јавне набваке мале вредности.
Предмет јавне набавке мале вредности је: Анлиза просторних, архитектонских и физичких могућности реализације објекта Природњачког музеја

Конкурсна документација (ПДФ)

Позив за подношење понуда (ПДФ)