Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
14/09/2017

Oбавештење о закљученом уговоруOбавештење о закљученом уговору, у предмету преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, добра, хипогеичне гљиве, донето и постављено на Портал 14.9.2017, благовремено.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда покренут на основу члана 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама.

ПДФ