Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
11/09/2017

Одлука о додели Уговора у преговарачком поступкуOдлука о додели Уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда (јавна набавка ,добра на основу члана 36. став 1. тачка 2) Закон о јавним набавкама, редни број 1212 / 07.09.2017.

ПДФ