Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак ANIMAL RESCUE SERBIA
11/12/2015

Поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара- откуп предмета из колекције птица.Одлуком je покренут поступак јавне набавке мале вредности, набавка добара- откуп предмета из колекције птица.
Поступак се спроводи у складу са законом о заштити природе и закона о културним добрима.
У прилогу: Конкурсна документација и Позив за подношење понуда.