Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак Волим природу
29/08/2017

Поступак јавне набавке - подношење понуда у предмету откупа биолошког материјалаНа основу члана 36. (став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, Наручилац Природњачки музеј, покренуо је поступак јавне набавке, на основу Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда (јавна набавка/добра). У складу са претходно наведеним и законом утврђеним поступком Наручилац је 29.08.2017. поставио на Портал Управе за јавне набавке Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда и Конкурсну документацију у предмету. У складу са законском обавезом, исти прилог се благовремено поставља и на сајт музеја.
У прилогу : Конкурсну документацију (ПДФ) и Обавештење о покретању преговарачког поступка (ПДФ), без објављивања позива за подношење понуда у предмету откупа биолошког материјала хипогеичне (подземне), гљиве.